Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

Fra data til innsikt: beslutningssstøtte for effektiv drift av industrielle anlegg - DP138

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektnummer:

225675

Prosjektperiode:

2012 - 2014

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder