Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Full scale verification of float steering and positioning system for seismic gun arrays

Tildelt: kr 2,0 mill.

Formålet med prosjektet er å utvikle et styresystem for å posisjonere bøyer benyttet i marine operasjoner, slik som for eksempel posisjonere slepte seismiske streamere og gun-systemer (kilder). Formålet til seismiske undersøkelser er å kartlegge geologiske strukturer under havbunnen med en størst mulig nøyaktighet og repeterbarhet. Ved å posisjonere kildene (typisk luftkanoner i et seismikk slep) vil nøyaktigheten av undersøkelsene forbedres. Spesielt gjelder dette ved gjentatte undersøkelser i samme område (4D) hvor man etterstreber å posisjonere kilden på nøyaktig samme posisjon som ved tidligere seismiske undersøkelser i samme område. Prosjektets målsetning er å utvikle, teste og verifisere et system som beskrevet ovenfor. Første generasjon av systemet er designet, realisert og testet i fullskala i en fjordtest. Systemet virker etter de tiltenkte grunnprinsipper. For å verifisere design og virkemåte i en reell operasjon, er vi avhengige å komme til avtale med en partner - typisk et seismikkselskap

Det henvises til kapittel 6 og 7 i Rapporten fra Fjordtesten

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk