Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

LIA - Language Infrastructure made Accessible

Tildelt: kr 27,3 mill.

LIA (Language Infrastructure made Accessible) var eit femårig nasjonalt samarbeidsprosjekt (2014 - 2019) mellom fire universitet (UiO, UiB, UiT og NTNU), Norsk Ordbok 2014 og Nasjonalbiblioteket. Hovudmålet for prosjektet var å redde gamle talemålsopptak med norsk og samisk språk, transkribere og annotere dei og leggje dei inn i databasar slik at dei kan revitaliserast som verdifullt forskingsmateriale. I løpet av dei siste 60 åra har det vore samla inn mange talemålsopptak for ulike formål rundt omkring i Noreg. Nokre av dei har vore digitaliserte og katalogiserte på systematisk vis, andre har lege i arkivskåp og skuffar. Mange av dei har stått i fare for å bli øydelagde. LIA-prosjektet har samla inn flest mogleg opptak frå dei fire universiteta: Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø - Noregs arktiske universitet og Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet. Opptaka er digitaliserte ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana og kopiar er langtidslagra der. Prosjekttilsette på LIA har høyrt igjennom opptaka, katalogisert dei og utstyrt dei med mest mogleg metadata. Dei mest interessante opptaka med god kvalitet er transkriberte. Opptaka i LIA er av to typar: Diakrone data: dialektopptak frå heile Noreg, inkludert opptak med samisk språk, og Norsk i Amerika: Opptak frå feltarbeid i Amerika frå 1931 og fram til i dag.

The goal of the Language Infrastructure made Accessible (LIA) project is to adapt currently unavailable Norwegian and Sami language data into a user-friendly research infrastructure that will be accessible to researchers, industry and a larger audience al ike. Without this kind of infrastructure Norwegian industry and academia will be delayed in developing urgently needed technology like Norwegian and Sami software for speech and language recognition and production, machine translation, and dialogue system s. Both technological and philological research (for the improvement of dictionaries, grammars, and text books) and development depend on efficient available methodology, and the LIA infrastructure will provide a solid step forward to achieve this. All so cietal groups of all ages will benefit from better language technology, for example for getting correct information in one's own language on the internet. People with disabilities are a group that will benefit from better dialogue systems that include aut omatic speech recognition and synthesis. The project leader is a renowned professor of linguistics and an experienced leader, who is part of the core group of the recently opened Centre of Excellence at the UiO, Center for Multilingualism in Society acros s the Lifespan (MultiLing), which will offer an excellent international and scientific environment for a collaborative infrastructure project of this scale. The LIA project is further strengthened by its extensive national and international collaborative scheme, being a joint effort of the UiO, UiB, UiT and NTNU, plus Norsk Ordbok 2014, the National Library and UNINETT Sigma, with international partners including Humboldt University, University of Wisconsin and Pennsylvania State University, USA, plus the universities of Odense, Uppsala and Gothenburg. LIA will develop an advanced scientific database with digitised sound files, systematised meta-information on informants, place, linguistic properties,etc.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder