Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Identifying the polygenic architecture of dementia leveraging new statistical methods

Alternativ tittel: null

Tildelt: kr 4,0 mill.

Det vi har sett de siste årene er at demenssykdommer er ganske arvelige. Vi vet at medført sårbarhet og miljøpåvirkning virker sammen, men ikke hvordan. Finner man denne sammenhengen kan man lettere utvikle tiltak som virker, sier professor Andreassen. Han bruker forskningsmidler til å samle inn og undersøke flere tusen prøver av personer i tidlig fase av demens. ? Antallet deltakere gir kraft i analysen og gjør at man kan finne mange flere sammenhenger enn i mindre studier, sier Andreassen. Teamet hans jobber nå med å finne ut hvilke gener forsøkspersonene har til felles og hvilke mekanismer som styrer om de slår ut i demenssykdom, når det skjer og hvorfor. For å få til dette må han undersøke et stort antall personer med metoder og teknikker som ikke har eksistert før i de siste årene. Stor sykdomsgruppe ? I helsevesenet har vi i dag tre hovedsykdommer ? hjertesykdommer, hjernesykdommer og kreft. Nå har man utviklet god behandling for hjertesykdommer. Kreft begynner man også å få bedre behandling for. Folk kan ha et rikt liv lengre og få behandling om de blir syke. Men blir hjernen rammet har vi mye mindre kunnskap og dårlig behandling. Tror du behandling i fremtiden første vil rettes mot enkeltpersoner eller forebyggingstiltak i hele befolkningen? Det vet vi ikke ennå. Hjertesykdom et godt eksempel. På 60- og 70-tallet var hjerteinfarkt en av de viktigste årsakene til dødsfall og sykelighet. Folk røkte og spiste usunt. Så fant man ut at kolesterol var uheldig og at røyking var farlig. Myndighetene satte i gang forebyggingstiltak samtidig som det også ble utviklet behandling. Nå er overlevelsen mye bedre. Det samme konseptet kan vi bruke for demens. Det nytter å forske men forbedringene skjer ikke over natten.

Dementia includes a variety of clinical phenotypes characterized by cognitive, neuropsychiatric and behavioral dysfunctions, and constitutes a range of diagnoses with Alzheimers disease (AD) as the most prevalent. These disorders are severe and major pub lic health problems with high heritability, but the pathophysiology in relation to genetic factors are mainly unknown and there is no effective treatment. Disease genes have been identified, but many genes remain undiscovered, and there are indications of pleiotropy; the same gene can lead to different phenotypes. We will genotype a large sample (n=2000 cases and controls) of dementia focusing on AD, collected from our Scandinavian network of clinical sites. Patients are thoroughly described with standard ized clinical assessments, diagnostic procedures, symptom assessments, cognitive profiling, and brain MRI (in subsample) acquired with high quality protocol. Our collaborator deCODE (Iceland) will do state-of-the-art genotyping. We will analyze the data w ith our novel statistical framework to improve power for detecting small genetic influences in genome-wide association studies, enabling an informed approach to identify polygenic architecture. This will give us a unique opportunity to identify new geneti c variants and determine the association to phenotype characteristics. Through access to large international gene consortiums, we will identify the genetic overlap between different phenotypes, and replicate our findings. We will use newly developed Bayes ian statistical tools for testing the clinical usefulness of polygenic scores together with clinical and brain MRI measures, as diagnostic tools. The project builds on recent high impact discoveries by the project group members, who include Scandinavian l eaders in the field and strong international groups. The results will provide novel knowledge about the disease mechanisms of dementia, and may form the basis for future drug development.

Aktivitet:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering