Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Lynx in-line compact Separator for increasing separator production and reducing risk of liquid entrainment

Tildelt: kr 3,0 mill.

InnSep AS utvikler en helt ny og innovativ metode for å skille væskedråper fra gasstrømmen. Dette er en av de viktigste og mest fundamentale prosessene fra olje og gass forlater grunnen og skal behandles og transporteres videre. Væskedråper forårsaker kor rosjon, ødelegger kompressorer og krever ekstra energi å pumpe når de er sammen med gass. Væsken kan være vann, olje, oljeforbindelser og tilsatte frostvæsker og skilles ved at de treffer et metallfilter som samler væsken. Når tilstrekkelig væske er akkum ulert, drypper den ned av filteret og samles i bunn. Det er tyngdekraften som trekker væsken ut av gassfilteret, men ettersom dråpene drypper i mot gassretningen, kan ikke gasshastigheten være så høy. Her har InnSep en annerledes løsning med sin «Lynx Sep arator». Ved å rotere filteret bruker vi sentrifugalkreftene til å tømme filteret, fremfor å vente på den langt svakere tyngdekraften. Dette gjør at vi kan ha svært høy gjennomstrømningshastighet på et mindre volum. Jo raskere vi roterer filteret, jo rask ere får vi ut væsken. For oljeselskapene betyr dette høyere produksjon på mindre volum, noe som er kostnadsdrivende faktorer på plattformer og Subsea.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk