Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL-Norge - Global partner

India: Agrarian contracts and rural poverty in India

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektgruppa studerer tradisjonelle rurale kontrakter på landsbygda i India. Uformelle kontrakter kan vere komplekse og omfatte relasjonar i fleire marknader (kreditt, arbeid, jord, produkt), og verte påverka av slektskap og kasterelasjonar. Kontraktene kan løyse marknadssvikt, ikkje minst i form av forsikring, men kan også vere ein reiskap for den lokale eliten i utbyttinga av dei fattige. I prosjektet studerer me to store program som kan betre forhandlingsposisjonen til arbeidarar og småbønder, det store sysselsettingsgaranti-programmet NREGS, og landsbyveg programmet PMGSY. Me kombinerer teoretisk og empirisk analyse av data henta frå eit panel av hushald i høglandet i Orissa, som vart først intervjua av prosjektgruppa i 2001. Me finn at betre vegar fører til betra helsetilstand. Forklaringa er truleg at folk får tidlegare behandling, som dermed reduserer faren for spreiing av smittsame sjukdommar. Sysselsettingsprogrammet ser ut til å erstatte uformelle forsikringsordningar, folk tek mindre lån for konsum viss dei får jobb i NREGS programmet.

We will investigate to what extent traditional contractual arrangements, which are intertwined with kinship and caste relationships and may have an exploitative character, can explain the comparative lack of economic progress in the rural sector. We will also investigate the flip-side of that coin: to what extent will better options outside traditional arrangements, whether in the rural or the urban economy, change power relations in remote rural areas? The two government interventions that mainly concern us here are the rural employment guarantee scheme and the provision of all-weather roads. We will pay particular attention to how their effects differ across castes and social groups. The project will thus contribute to our understanding of the link from national economic growth to poverty reduction among different social groups in remote villages. The analysis will be based on panel data from rural Orissa, whereby a new round will be added to surveys previously conducted by team members. Proceeding from the panel, we will interview both parties to the, often informal and interlinked, contracts that rule in labor, credit, insurance and related transactions, especially those between the poor and their wealthier neighbors in Indian villages.

Budsjettformål:

NORGLOBAL-Norge - Global partner