Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Oslo Geomagnetic Laboratory

Tildelt: kr 8,0 mill.

I 2013 ble laboratoriet tildelt 8 millioner kroner av Norges forskningsråd for å etablere en norsk nasjonal forskningsinfrastruktur for geomagnetisme. Midlene tillot oss å bygge et av de mest avanserte paleomagnetiske og bergmagnetiske laboratoriene i Europa, Ivar Giæver Geomagnetiske Laboratorium (IGGL). Dette betjener hele det paleomagnetiske og bergmagnetiske forskningsmiljøet i Norge og i utlandet. Vårt oppdrag er å gi tilgang til toppmoderne laboratoriefasiliteter, teknisk assistanse og vitenskapelig ekspertise for forskning innen et bredt spekter av emner som er relevante for studier innen paleomagnetisme, berg- og mineralmagnetisme og andre relaterte tverrfaglige felt. Prosjekter ved IGGL i 2020 var : * Baltica og Laurentia under samlingen av Rodinia: Paleomagnetisk informasjon fra Sør-Norge (Evgeniy Kulakov, CEED og Petter Silkoset, CEED) * Informasjon om Devon-Karbon fra paleomagnetisme på Orknøyene (MSc-student Thomas Viken, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo og samarbeidspartnere inkludert Mat Domeier, CEED) * Paleomagnetisk informasjon fra Ediacara-tiden i Vest-Avalonia, Newfoundland (Boris Robert, CEED; Mat Domeier, CEED; Hans-Jørgen Kjøll, CEED / Institutt for geofag og Petter Silkoset, CEED) * Magnetiske egenskaper i nanoskala av FeCoNiAlxMnx legeringer med høy entropi (Anthoula Poulia og Pavlo Mikheenko, Institutt for fysikk, Universitetet i Oslo i samarbeid med SINTEF) * Paleomagnetisme og magnetisk fabric til grunne magmatiske dypbergarter fra tidlige kritt-diabasodden-suiten, Svalbard (Erik Halvorsen, UiB gjest) * Paleomagnetisme av mesozoiske og prekambriske diabas-ganger fra sørvest Grønland: betydning for paleografisk sammenfall og ekte polarvandring (Evgeniy Kulakov, CEED; Petter Silkoset, CEED og Justin Tonti-Fillipini, doktorgrad, Universitetet i München) * Permisk paleomagnetisme og paleogeografi av Tarim (MSc-student Wei Bitian, Northwest University, Xi'an, Kina og samarbeidspartnere inkludert Mat Domeier, CEED) * En forbedring av Afrikas paleogeografiske posisjon i perm, med paleomagnetiske data fra Marokkos vulkaner (Mathew Domeier, CEED) * Syntese og karakterisering av grafen-magnetitt nanokompositter (Maryam Modarres, forsker i Abalonyx AS) * Nicola gruppen (trias) og Spences Bridge gruppen (kritt) fra vestlige Canada: Paleomagnetiske data og dens betydning for tektonikken til den nordamerikanske Cordillera-fjellkjeden (Mathew Domeier, CEED)

The Norwegian palaeomagnetic and rock magnetic community is now spread too thin over three Universities and the Geological Survey. Now is the time to establish a national laboratory to serve primarily the palaeomagnetic and rock magnetic (geomagnetic) community, and also the environmental and nanomagnetic scientists, by providing free-of-charge access to state-of-the-art research facilities, scientific expertise, and technical assistance. We aim to build one of the most advanced and automated palaeomagnetic and rock magnetic laboratory in Europe, and the research infrastructure will include (a) State-of-the-art instruments to measure and analyse the stability of remanent magnetisation through thermal and alternating field demagnetisation methods, (b) State-of-the-art robotic sample measurement system, (c) State-of-the-art instruments to measure rock-magnetic properties and to determine potential carriers of magnetisation, and (d) Equipment for sample-collecting and laboratory preparation. The research infrastructure will be hosted by the University of Oslo, and partners include the Norwegian University of Science and Technology (Prof. S. McEnroe), the University of Bergen (Prof. H. Walderhaug) and the Geological Survey of Norway (Dr. M. Ganerød). The consortium includes all the palaeomagnetic and rock magnetic groups in Norway and thus is the only Norwegian consortium suited to host a national infrastructure. All partners are internationally recognized scientists with excellent academic track records.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder