Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NNP - The Norwegian NMR Platform

Tildelt: kr 51,4 mill.

Det er etablert en nasjonal plattform for kjernemagnetisk resonans (NMR). NMR teknologien brukes til å bestemme strukturen og funksjon av proteiner, naturprodukter og syntetiske organiske molekyler. NMR brukes også til å undersøke dynamikk, konsentrasjon og hvordan mo-lekyler fungerer i samspill med hverandre. Eksisterende utstyr ved universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim har blitt utvidet med nye, kraftigere instrumenter. Disse gjør det mulig å utføre prosjekter som tidligere kun var gjennomførbare i utlandet. NMR brukes i forskning innenfor en rekke fagfelt, som kjemi, medisin, biologi og materialteknologi. Teknologien brukes blant annet innen utvikling og produksjon av nye legemidler, utviklingen av nye katalysatorer og andre kjemiske forbindelser. Styrken til NNPs kraftige instrumenter kommer tydeligst frem i studier av proteiner. Kraftige NMR-instrumenter er nødvendig for å studere proteiners struktur, funksjon og dynamikk på atomnivå. Dette er informasjon som er nyttig både for den generelle forståelsen av biologiske prosesser og for forskning på alt fra sjeldne sykdommer til de store folkesykdommene som kreft, demens, hjerte-karsykdom og diabetes. Det arbeides også med å utvikle NMR til et viktig verktøy innen persontilpasset medisin, hvilket på sikt kan gjøre klinisk behandling effektiv og treffsikker. NMR har stor betydning for næringsliv og industri. Industrien bruker teknikken i stor skala for å kontrollere og overvåke prosesser, og der-med kvalitetssikre produktene sine. For spesielt legemiddelindustrien er dette avgjørende. Andre applikasjoner som er viktig for næringsli-vet er karakterisering petroleum, fiskeolje, restråstoff fra fiskerinæring og ølgjærstammer. NMR brukes også i arbeidet med å optimalisere utnyttelsen av biomasse fra trær og makroalger, for blant annet å kunne å gjøre produksjonen av biodrivstoff til en økonomisk lønnsom prosess. NMR brukes også av Kriminalpolitiet i tilknytning til narkotikabeslag. God råstoffutnyttelse innen alle sektorer, og god overvåking av miljøet, er helt avgjørende for å nå flere av FNs bærekraftsmål. Samfunnet må også møte nye medisinske utfordringer som antibiotikaresistens, pandemier og en aldrende befolkning. Dette krever en skarp innsikt i den molekylære verdenen, og NMR er en helt essensiell i så måte.

The establishment of the NNP will directly benefit all research and innovation that require detailed structural and dynamic information at the molecular level, a large proportion of research in Norway. 21-century research needs within biomedicine, bio-eco nomy, food safety, and innovation require understanding at the most detailed molecular level that experimental science can provide. The methodological champion of these demands is high-resolution NMR in its most developed form. This project application describes a very cost-effective way (51.4 mNOK) to greatly enhance the reach and impact of a range of research areas by giving them entirely new capability: access to explore much larger molecules than current equipment allows (e.g. using the TROSY-effect on proteins). Research needing to identify low-concentration metabolites or other substances will also gain from the enhanced sensitivity and resolution of the new instruments. New, high-impact research of fundamental character and addressing important societal challenges will definitely result from the NNP investment. More than 80 research groups, institutions, hospitals and companies are users of NMR and positioned to take advantage of the new equipment, and new projects will quickly be established as the infrastructure becomes available. The NNP will be centered on one 850 MHz high-resolution NMR instrument deployed in Bergen, and two 700 MHz instruments (Oslo and Trondheim). All will be fitted with cold probes for higher sensitivity. Also, for ease of access and node integration, they will be equipped with automated sample changers and remote set-ups. In this updated application, upgrades at the 400-600 MHz level, two new instrument purchases (400 and 500 MHz), and solutions for solid state and LC/NMR combinations has been provided by host institutions. The NNP will consist of the collective weight of the Norwegian NMR environment, and is augmented by three full-time positions dedicated to running the facility.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Temaer og emner

EnergiCCS - fangstMarinBioteknologiMarin bioteknologiMatMat, helse og velværePortefølje HavInternasjonaliseringLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetEnergiLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiBioteknologiPortefølje HelseMiljøteknologiBransjer og næringerNæringsmiddelindustriLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktNaturmangfold og miljøMiljøteknologiBioteknologiLandbruksbioteknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiBransjer og næringerHelsenæringenMiljøteknologiCCS - fangstLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningPortefølje Energi, transport og lavutslippNaturmangfold og miljøBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLTP2 HavGrunnforskningPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserHelseBasal biomedisinsk forskningForskningsinfrastrukturInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidMarinMarin bioteknologiMatMatTrygg verdikjedeLTP2 Fornyelse i offentlig sektorLTP2 ForskningsinfrastrukturAnvendt forskningMatMat - Blå sektorMatMat - BlågrønnLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapHelseLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerCO2-håndteringCCS - fangstBioteknologiIndustriell bioteknologiBioteknologiMedisinsk bioteknologiLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerPortefølje Muliggjørende teknologierHelseTranslasjonsforskningMatMat - Grønn sektorNaturmangfold og miljøForurensning luft,vann, jord, biologiske systemer (utgår 2014)