Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Infants under double attack. Exposures to environmental toxicants, and the modifying role of gut microbiota, for neuropsychological function

Tildelt: kr 6,1 mill.

Målet med dette prosjektet er å få kunnskap om effekten av giftstoffer på barns kognisjon og atferdsforstyrrelser. Vi har studert barns eksponering for mer enn 25 miljøkjemikalier i tidlig levealder og deres nevropsykologisk utvikling. Vi har anvendt state-of-the-art metoder for å håndtere den statistiske analysen av kjemiske blandinger for å redusere bias knyttet til sameksponering. Vi har blant annet funnet at DDT var tydelig knyttet til atferdsproblemer ved 1 års alder (Forns et al. Env Research, 2016). Selv om DDT er forbudt i Europa, er den fortsatt i miljøet, i mat og i mennesket. I motsetning til dette fant vi at perfluorerte forbindelser, som brukes i husholdningsprodukter som non-stick panner og regnfrakker, ikke var knyttet til psykomotorisk, kognitiv eller atferdsmessig utvikling innen 2 år (Forns et al., Environ Int. 2015). Derimot fant vi at de perfluorerte forbindelser var knyttet til konsentrasjons/hyperaktivitets problemer hos jenter (ADHD) (Forns et al, in revision EHP). Dette fant vi i to store, sammenslåtte analyser av 10 europeiske fødselskohorter med nesten 5000 mor-barn par, med tilgjengelig informasjon på PCB159, HCB, DDE og perfluoralkyl-stoffer (PFAS eller PFC). Videre bruker vi også vår egen kohort HUMIS, hvor ett mye større antall kjemikalier er målt, for å studere ADHD og autisme. I disse store studiene har vi identifisert flere kjemikalier assosiert med økt risiko (Lenters V et al.Environ Int 2019). Endelig har en ny del av dette prosjektet vært å måle arsenikk og arsenolipider i morsmelk. Arsen og kvikksølv transformeres av bakterier til former som kan være mer toksiske enn foreldreforbindelsen. Dette er den første undersøkelsen i verden som har målt ulike arsenikk metabolitter i morsmelk. Våre partnere i Graz har utviklet helt nye metoder for å måle disse (Stilboller M et al. Annal Chem. 2017). Vi har ved å benytte denne metoden identifisert nye metabolitter i morsmelk og de som kan krysse blodhjernebarrieren er av spesiell interesse. Vi studerer nå om de er knyttet til kognisjon og atferd. I tillegg har vi studert interaksjoner mellom eksponering for tidlig levetid for miljøkjemikalier og sammensetningen av tarmmikrobiota, mangfold og funksjonelle metabolitter. Dette er den første studien hos mennesker som har gjort det (Iszatt N. Microbiome 2019). Illumina-sekvenseringen av museprøven er ferdig, og metabolomic-analysen pågår nå etter en del forsinkelser og deretter noen analytiske problemer som våre amerikanske partnere opplever. Vi avholdt den planlagte konferansen våren 2018 og den var en stor suksess. Vi gjennomførte derfor en konferanse også i september 2019

We aim to increase our knowledge of the associations between environmental toxicants and neuropsychological development in children, while further supplementing the literature by considering associations with gut microbiota (GM). GM variation affects the formation of bioactive compounds and overall fate of toxicants in the body, and is therefore essential in understanding individual susceptibility and improving risk assessments. Furthermore, GM composition and microbial functions will be studied as risk factors for neuropsychological development. We will utilize a unique birth cohort, containing data on both environmental toxicants and GM in early life, where the children are now 8 years old. Data on neuropsychological disorders (including ADHD) have bee n obtained from the Norwegian patient registry. The project will focus on the toxicants PCB, mercury, and arsenic. We aim at improved risk estimates by using a new and more accurate model for postnatal exposure assessment, separate assessment of organic and inorganic forms of metals, controlling for individual susceptibility (due to GM), and assessing chemical interactions. This proposal will take advantage of, and extend, an ongoing EU project (DENAMIC) which studies associations between environmental t oxicants and ADHD. It also supplements ongoing work on GM and obesity (FrimedBio), and POPs and obesity (EU project OBELIX), that will be continued (NFR grant on the same topic). We will collaborate with experimental researchers to validate our findings i n animal models. This proposal will enable future studies on many health outcomes, including neurodegenerative disorders in the mothers. This proposal addresses large public health issues, expands on an already established network of multidisciplinary, hi ghly renowned national and international scientists, and uses longitudinal cohorts, existing biobanks, and national registries. We expect our findings will lead to cutting edge knowledge and high-impact publicati

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering