Tilbake til søkeresultatene

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Klaver - Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Berlin

Tildelt: kr 40 000

Støtte til studier ved HfM "Hanns Eisler" Berlin og videre etablering som musiker i Tyskland. Det søkes om kr 80.000 til studier av 2 semesters varighet. Stipendstøtte vil kunne brukes til reiser og avgifter i forbindelse med mesterkurs, undervisning o g konkurranser, musikkrelaterte utgifter som klaverstemming, skolepenger, musikkutstyr, samt generelle levekostnader. Se vedlagt motivasjonsbrev.

Budsjettformål:

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Finansieringskilder