Tilbake til søkeresultatene

VITEN-Vitensentre

Driftstøtte til Stiftelsen Nordnorsk vitensenter, Tromsø

Tildelt: kr 86,0 mill.

Nordnorsk vitensenter har også i 2014 en økning i besøkstallet, dog ikke like stor økning som tidligere år. Med 42 484 besøkende i 2014 er økningen på 5,7 %. 13 575 av de besøkende er elever som har deltatt på et undervisningsopplegg, dette er en økning på hele 25 % sammenlignet med året før. 2014 var et begivenhetsrikt år for Nordnorsk vitensenter med en rekke spennende aktiviteter og arrangement. I samarbeid med Newton Alta og Alta kommune startet vi i 2014 arbeidet med å etablere avdelingen Nordnorsk vitensenter Finnmark på campus til UiT ? Norges arktiske universitet i Alta. Av andre spennende aktiviteter kan nevnes: Skoler og barnehager: Undervisningsopplegget Sjakk og dronningsnakk ble tilbudt elever på 1. og 2. trinn i nært samarbeid med DKS Tromsø og DKS Troms Konferansen Arctic Frontiers Science for Schools ble arrangert som en sidekonferanse av den store arktiske konferansen Arctic Frontiers Naturfagsenterets lærerkurs Nøkler til naturfag ble arrangert i 3 byer i Nord-Norge, med Vitensenteret som en av medarrangørene. Lærerstudenter fra UiT ? Norges arktiske universitet hadde sin praksis på Vitensenteret og overtok all undervisning ei hel uke Finalen i sjakkturneringene Sjakk 3ern og Sjakk 4ern med henholdsvis 374 og 289 elever. Matematikkleker for 242 elever på 6. trinn i samarbeid med Skolelaboratoriet ved UiT ? Norges arktiske universitet. Lærerkurset Kule eksperiment ble arrangert i Harstad, Narvik og Hammerfest Samarbeid med Newton Narvik, Newton Harstad og Kulturbussen for Sør-Troms Undervisningsopplegget Billedkunst og matematikk ble tilbudt elever på 8. trinn i nært samarbeid med Nordnorsk Kunstmuseum og DKS Tromsø Fritidsmarkedet: Bursdagsarrangement på ettermiddagstid og i helgene hele året Oppstart av kodeklubben Lær Kidsa Koding i Tromsø Eksperimentklubb i vinter- og sommerferien Påskeprogram om sol og solbeskyttelse i samarbeid med Kreftforeningen Sceneshow under Grunnlovsjubileets arrangement i Tromsø sentrum Deltakelse på forskningstorgene i Tromsø og Finnsnes Legofestivalen Build the Change der årets tema var Samferdsel Stjernehimmelarrangement i forbindelse med prosjektet Friluftsliv for alle Turneringen First Lego League i Tromsø

Nordnorsk vitensenter er et regionalt opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturfag og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv, og der formidlingen kjennetegnes ved sin interaktivitet. Nordnorsk vitensenter skal være et re gionalt ressurssenter som har naturvitenskap og teknologi med utgangspunkt i nordområdenes natur, næringsliv og forskning som hovedfokus. Vitensenteret ønsker å være med og fremme det utdanningspolitiske perspektivet i nordområdesatsingen med våre hovedte maer. I prosjektperioden vil Nordnorsk vitensenter ha to hovedfokusområder: 1) Gi et godt interaktivt tilbud til skole og allmennhet 2) Tilby gode vitensenteraktiviteter i regionen

Budsjettformål:

VITEN-Vitensentre

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet