Tilbake til søkeresultatene

JTI-Joint Technology Initiatives

ENIAC - BattMan - Battery Management with Solar Powered Devices

Tildelt: kr 2,9 mill.

BattMan prosjektet fokuserer på batteriteknologi, batteriladning og batteristyring, samt kommunikasjons elementer for gatebelysning drevet av solenergi uten tilkobling til strømnettet. Denne nyskapende gatebelysningen har blitt spesifisert, modulert/simulert og designet; og en prototype vil bli demonstrert og evaluert i løpet av prosjektet. Målsettingen for BattMan prosjektet er å utvikle: - Forbedret batteri kjemi, batteri celledesign og batteri pakkedesign med hensyn på kostnadseffektivitet, predikerbarhet, pålitelighet, sikkerhet, korrosjonsbestandighet og lang driftstid. - Forbedret og kostnadseffektivt batteristyringssystem (BMS); inkludert "State-of-Health" (SoH) og "State-of-Charge" (SoC) rapportering, samt batteri celle balansering og temperatur stabilisering for å ivareta spesifikasjonskravene. - Forbedret systemeffektivitet i den samlede energikjeden; inkludert maksimal systemytelse med hensyn på både applikasjonskravene og batteri levetiden. - Systemintegrasjon av fotoelektriske paneler, fotoelektrisk optimalisering og smarte strømnett applikasjoner for system støtte over Internett. - System og prototype design for en demonstrator applikasjon bestående av et solenergidrevet gatebelysningssystem, med kommunikasjonsmuligheter og uten tilkobling til strømnettet. Utviklingsresultater innenfor dette prosjektet, spesielt batteristyringssystemet (BMS), energistyringssystemet (EMS), og det generiske system designet, vil bli brukt til å understøtte en rekke andre applikasjoner (elektromobilitet, fornybar energi, DC mikro-strømnett).

Batteries and battery management systems are the essential storage elements in any solar-powered application. These systems can be employed in a variety of different markets and applications, as will be described below, yet reliable long-term service of t he battery and system is the common challenge for all of the applications. The BattMan project focuses on these essential elements and targets solar-powered, off-grid street lighting poles as a challenging demonstrator. It will be specified, simulated, designed, prototyped, demonstrated and validated in the project. The relevance of BattMan to ENIAC?s objectives is targeted at SP3 ? Energy Efficiency ? where Grand Challenge 3 ? Reduction of Energy Consumption ? is specifically addressed. In addition, t he solar-power-charged battery packs form part of a scalable concept that can be used for off-grid and on-grid applications. The concept can be applied to electric mobility applications that integrate lighting, fast charging stations, solar panels, distri buted storage units, communication capabilities and is a part of the smart grid and Internet of energy applications. This links to SP3 - Energy Efficiency, Grand Challenge 2 - Energy Distribution and Management - Smart Grid and we expect that the battery technology and management systems being developed will support the next generation of electric vehicles? needs with installed car-roof solar panels or electric car charging stations. This is targeted by SP1 - Intelligent Electric Vehicle -, Grand Challeng e 1 - Intelligent Electric Vehicle.

Budsjettformål:

JTI-Joint Technology Initiatives