Tilbake til søkeresultatene

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

The impact of the crack trade in the everyday lives of marginalised youth in urban Brazil

Tildelt: kr 2,0 mill.

Crack kokain-markedets innvirkning på hverdagslivet hos marginalisert ungdom i urbane Brasil. Dette forskningsprosjektet undersøker innvirkningen av crack kokain-markedet blant marginalisert ungdom (12 til 25 år) i fattige nabolag i Salvador, Brasil. Målet med prosjektet er å øke vår forståelse av hvordan unge mennesker opplever crack-epidemien som herjer i urbane Brasil, og hvordan denne epidemien påvirker fattige ungdommers hverdag. Prosjektet inkluderer ungdom som er direkte involvert i crack kokain-handelen, som bruker eller selger, og ungdom som kun blir indirekte påvirket av denne handelen. På denne måten ønsker prosjektet også å forske på aspekter som er mindre tydelige i media-debatten, som for eksempel hvordan crack-avhengighet kan medføre til økt vold i hjemmet, og økt rusbruk og vinningskriminalitet i nabolagene. Forskningsprosjektet er basert på to feltarbeid. Det første feltarbeid ble gjort i 2013, og innebar deltagende observasjon i ungdomsmiljøer samt ca. femti intervju av ungdommer, foreldre og politi. Det andre feltarbeidet ble gjennomført i 2015, og innebar en presentasjon og diskusjon av empiriske funn og preliminære analyser med ulike aktuell aktører og forskere. De viktigste hovedfunnene ser foreløpig ut til å være at tilstedeværelsen av narkotikahandel i fattige nabolag har omfattende negative konsekvenser for alle ungdommene som bor der, og ikke kun de som er direkte involvert som bruker og/eller selger. Spesielt oppsiktsvekkende er konsekvensene av nært slektskap med en som er involvert i narkotikahandelen, men ungdommene uttrykker også at både vennskap og naboskap forringes. De ferdigstilte analysene vil bli publisert i akademiske tidsskrifter.

This research project explores the impact of the crack trade among marginalised youth (aged 12 to 25), originated from deprived, urban communities in Salvador, Brazil. The project intends to increase our understanding of how the young people themselves ex perience crack and its influence on their everyday lives at home and in the local communities. The project includes a broad focus on youth, found at different life phases and geographical locations, embracing both youth who avoid drugs, and youth who are involved in drugs (consumption and/or distribution), in order to assess how the issue of drug plays out in the daily lives of young people far beyond its users and sellers. The project addresses an issue that is of considerably concern in Brazil and inte rnationally. Public debates tend to focus on the most extreme aspects of the crack trade, such as drug-trafficking, drug addiction and drug-related homicides. This research aims to explore such phenomena but also phenomena which are more invisible in wide r society, such as addiction and violence in the domestic sphere, as well as property crime and drug use in the local communities. In this way, the research focuses on cause and (direct and indirect) effect of the drug trade among youth, locating drug-rel ated phenomena in the context of young people's everyday lives in deprived, urban communities more generally. The research involves a qualitative methodological approach, combining participant observation, focus groups and narrative interviews. It will also draw on quantitative secondary data. The actor-network theory will be employed to contextualise and analyse the empirical material. The project is informed by multi-disciplinary literature and seeks to bridge the gap between social sciences and medic ine in drug-related research. It also intends to engage stakeholders throughout the research process, and the implications of the research will eventually be communicated to both stakeholders and policy-makers.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Finansieringskilder