Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Labour migration in uncertain times: Migration from Spain to Norway

Tildelt: kr 2,9 mill.

Økt migrasjon fra Sør-Europa i kjølvannet av finanskrisen og den økte tilstrømmingen av flyktninger og asylsøkere under den såkalte flyktningkrisen har forandret migrasjonslandskapet i Europa. Dette prosjektet undersøker migrantenes egne opplevelser av disse migrasjonsstrømmene, med hovedvekt på spanske migranters opplevelser av å komme til Norge i kjølvannet av 'eurokrisen'. Resultater fra denne hoveddelen av prosjektet viser at spanske migranter ikke bare har reist fra Spania på grunn av en arbeidsløshetskrise, men også på grunn av det de forstår som en politisk krise. Krisen fremstilles som årsak til å reise, men det er særlig politisk vanstyre, korrupsjon, et usikkert arbeidsliv og for dårlige muligheter til å skape seg en fremtid som vektlegges av informantene som ble intervjuet til dette prosjektet. Sammen med muligheten til å skape seg et mer forutsigbart og rotfesta liv i Norge, fremstilles også samfunnsutviklingen i Spania som viktige når de spanske migrantene vurderer hvor lenge de skal bli i Norge og hvorvidt de i hele tatt ønsker seg tilbake. Prosjektet viser fra ulike vinkler hvordan det ikke bare er tilgangen til jobber på det norske arbeidsmarkedet, men også kvalitative trekk ved norsk arbeidsliv og samfunn som gjør at mange voksne, spanske migranter vurderer å bli i Norge. Her trekkes særlig forutsigbarheten og beskyttelsen som den norske arbeidsmiljøloven tilbyr arbeidstakere, frem. Et sentralt aspekt i intervjuene med spanjoler som har flyttet til Norge er altså muligheten til å skaffe seg et 'normalt liv'. Siden 2015 er søkelyset på krisemigrasjon flyttet over på øke asyl- og flyktningeankomster. Våren 2016 inkluderte vi derfor intervjuer med syriske migranter som kom til Norge under den såkalte flyktningkrisen. Dette skapte et unikt grunnlag for å arbeide med spørsmål knytta til hvordan 'krise' inngår i migranters erfaringer på tvers av kategorier som flukt og arbeidsmigrasjon. Foreløpige resultater viser at mobiliseringen som krisemigrasjon kan avstedkomme, både kan oppleves som et hinder og som en viktig ressurs for å skape relasjoner mellom nye migranter og majoritetsbefolkningen.

This project aims to further our understanding of migration between two countries that have been differentially affected by the current European economic crisis by drawing on ethnographic fieldwork and qualitative interviews. The project will focus on two groups of migrants, one defined as "easily employable" or highly skilled and another as "less easily employable" and less skilled. The aim of this is to explore the heterogeneity of migrant experiences in the Norwegian labour market and to discover diffe rent mechanisms and traits of development in the field of migration from Spain to Norway. The two groups of migrants with considerably different relationships to the protections offered by the Norwegian Working Environment Act and the Norwegian welfare st ate are selected to generate data suitable for comparative analyses of migrants' experiences with Norwegian society and working life. The study has two overarching themes: (1) the extent to which the Norwegian labour market provides protections and opport unities and/or the extent to which it facilitates exploitation of labour migrants; and (2), the roles that class, skill level, gender, ethnicity, and whiteness play in shaping the relationships between the migrants and Norwegian institutions and society. Burawoy's extended case method and the Manchester anthropologists favoured using local crises as points of departure for their case studies, arguing that macro forces are particularly poignant during times of crisis, and the starting point of the current project is likewise a time of crisis in Europe. History has shown that economic crises play an important part in workers' decisions to migrate, but the issue of cause is much more complex. A crisis does not necessarily lead to migration. The current proje ct will investigate the impact of structural elements such as unemployment and labour conditions, but also examine migrants' experiences by drawing on socially embedded and transnational perspectives on migration.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon