Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Sykdomskontroll og forbedret dyrevelferd ved hjelp av genetiske markører: Osteochondrose og Birkelandfraktur H1247154

Tildelt: kr 1,0 mill.

I prosjektet har en nå genotypet 693 hester. En er i prosess med å imputere genotyper på 240 hester til høyere tetthet: vil bli brukt til å søke å identifisre gener med stor effekt på enten osteochondrose i has, eller Birkelandfraktur. Prosjektet har innsøkt en stipendiat ved NMBU, Adamstua v. professor Knut Røed, som startet 1 oktober 2015. Stipendiaten (Liv Østevig) er sikret tilgang til ressurser i prosjeket, og vil levere i henhold til prosjektets mål.

Prosjektets mål er å verifiserer våre nåværende funn av QTLer med effect på osteochondrose og Birkelandfraktur hos varmblodstraver. Prosjektet tredobler størrelsen på forsøksgruppene i de genom-vide assosiasjonsstudiene. Prosjektet vil også være et sprin gbrett for å komme inn i internasjonalt sammarbeid, enten for å finne QTLer, eller i genomisk seleksjon.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram