Tilbake til søkeresultatene

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum

Research Centre for Arctic Petroleum Exploration - ARCEx

Alternativ tittel: null

Tildelt: kr 75,2 mill.

Senter for arktisk petroleumsforskning (ARCEx) er et nasjonalt forskningssenter som ledes fra Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. Senteret har akademiske partnere i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Svalbard i tillegg til Tromsø, og industripartnere i Harstad, Trondheim, Oslo og Stavanger. ARCEx samarbeider tett med relevante myndigheter. ARCEx er et fler- og tverrfaglig forskningssenter bestående av spesialister innen arktisk geologi, arktisk miljørisikoanalyse, og arktisk teknologi. Senterets overordnede mål er å bidra til å redusere all form for risiko forbundet med leting og utvinning av petroleum i arktiske strøk. Herunder ønsker vi å redusere risikoen for å ikke finne petroleum (geologi), vi ønsker å redusere risikoen for menneskeskapt miljøpåvirkning (miljørisikoanalyse) og vi ønsker å redusere risikoen for å gjøre dårlige målinger og feilanalyser (teknologi). Det utføres mange feltekspedisjoner i regi av ARCEx, og vi utnytter tilgjengelig forskningsinfrastruktur både til lands og til havs. Det deltar alltid PhD og/eller postdoktorer på disse ekspedisjonene, og et flertall av disse inkluderer også industripartnere og internasjonale samarbeidspartnere. Vi har opprettholdt vår gode kontakt med senterets industripartnere, og industripartnere deltar både som medveiledere for våre forskningsrekrutter og som medforfattere på vitenskapelige arbeider. Blant våre mange forskningsbidrag kan vi nevne at vi har undersøkt områder med stort undertrykk (langt under hydrostatisk trykk) på Svalbard og i Barentshavet. Det observerte undertrykket kom overraskende på fagmiljøet, og det medfører blant annet at brønnene på Svalbard ikke kan benyttes til karbonlagring slik det var tenkt, og det utgjør en sikkerhetsrisiko ved boring av offshorebrønner i Barentshavet i områder med undertrykk. Et annet forskningsarbeid har utviklet en dynamisk modell som beskriver hvordan raske temperaturfall kan medføre sterke spenningskrefter i de øvre permafrostlagene. Dersom spenningskreftene overstiger en terskel kan dette lede til oppsprekking som gir opphav til såkalte frostskjelv med tilhørende bølgeutbredelse. Vi har observert en rekke slike frostskjelv i permafrosten i Adventdalen på Svalbard, og ved hjelp av avansert signalbehandling og numeriske løsninger av den dynamiske modellen har vi vært i stand til å lokalisere hvor skjelvene stammer fra, og hvilke utbredelseshastigheter de har. Dette er avanserte passive teknikker som kan benyttes til å overvåke endringer i permafrosten, men som også har relevans for geofysisk avbildning og kartlegging i andre sammenhenger. Et tredje prosjekt fokuserte på den økende skipstrafikken i arktiske områder, samtidig som kravene til marine brenseloljer som kan brukes i dette område endres. Vi undersøkte effekter av tre forskjellige typer brenseloljer, såkalte «Marine gas oil (MGO)», «Hybrid fuel (ULSFO)» og klassiske «Heavy fuel oil (HFO)» på tidlige livsstadier (larver) av Pandalus borealis (dypvannsreke). Resultatene viser at HFO og MGO var mer toksisk for larvene enn ULSFO, sannsynligvis fordi ULSFO inneholder mindre av de toksiske og narkotiske oljekomponentene.

The Research Centre for Arctic Petroleum Exploration (ARCEx) addresses key cross- and multi-disciplinary challenges in petroleum research and development in the Arctic. The overarching research goal for ARCEx is to reduce risk. This can be further broken down for the three main pillars (geology, environment, technology) as follows: the geological research activity aims to reduce the risk for not finding petroleum, the environmental research activity aims to reduce the operational risk, and the technological research activity aims to reduce the risk for inaccurate and incorrect measurements and analysis. Thus, the research activities in the three research pillars are highly intertwined and interconnected, providing a collective, coordinated and coherent approach to solve the overarching research goal of ARCEx in a holistic manner. We have identified a set of critical knowledge gaps that the scientific activity of ARCEx contribute significantly to. These are: (i) When and how did the sedimentary basins of this region form and how did this link to deeper structures, (ii) When and how deep was the maximum burial for the different organic rich intervals of the Barents Sea sedimentary succession?, (iii) How do Arctic key species respond to anthropogenic activity, (v) What is the baseline ecology in the Barents Sea?, and (vi) Which explorational constraints maximize data quality and minimize environmental impact? ARCEx has a national role as a coordinator for Arctic petroleum research, and it serves as an integrator between academia (6 universities and 4 research institutes), industry (6 petroleum and energy companies), and authorities. We train and educate a large number of Master, PhD, and postdoctoral candidates, providing a new generation of experts that can shape the future of Norwegian petroleum research. Dept. of Geosciences at UiT The Arctic University of Tromsø serves as the host institution, and the day-to-day management is handled by a multi-disciplinary group of experts from several of the participating academic institutions.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum