Tilbake til søkeresultatene

IS-RUOK-EONR-økonomi

Application for the E.ON Ruhrgas personal mobility grant for the period of study at Universität Mannheim, fall 2013 - spring 2014

Tildelt: kr 70 000

Prosjektnummer:

228353

Prosjektperiode:

2013 - 2015

Midlene er mottatt fra:

Fagområder:

See the attached letter of motivation.

Budsjettformål:

IS-RUOK-EONR-økonomi