Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Promoting health in Healthy living centres - does it work, how does it work and why?

Alternativ tittel: null

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektnummer:

228454

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2018

Geografi:

Inklusjonen i voksenstudien er avsluttet og 118 kvinner og menn er rekruttert. Et stort flertall av studiedeltagerne ønsker hjelp med bedring av fysisk aktivitet og kosthold, og ønsker hjelp med overvektsproblem. Det er også tydelig at den inkluderte populasjonen angir sin selvvurderte helse betydelig lavere enn den generelle befolkning. Dette understøtter betydningen av at prosjektet har et bredt fokus på ikke bare helseatferd, men på viktige medierende faktorer som mental helse, kroppsaksept og motivasjonsfaktorer. Resultater fra den 6 måneders kontrollerte studien når det gjelder fysisk aktivitet (objektivt målt) viser at de inkluderte er fysisk aktive i utgangspunktet og at intervensjonen ikke har effekt på gruppenivå. De som er minst aktive i intervensjonsgruppen bedrer imidlertid sitt aktivitetsnivå i forhold til de med tilsvarende utgangspunkt i kontrollgruppen. I løpet av de 6 månedene er det de med høy utdanning som kommer best ut uavhengig av om de får intervensjonen eller ikke. Vi kan derfor ikke finne dokumentasjon på at denne intervensjonen utdyper sosiale skiller, men den hindrer heller ikke slike sosialt betingede forskjeller å utvikle seg. Inklusjonen i barnestudien er også fullført og et stort antall kommuner deltar. De inkluderte representerer også her et tverrsnitt av den norske befolkning. Forskningsgruppen arbeider med flere artikler både i voksen- og barne/familiestudien som blir innsendingsklare i løpet av de kommende måneder. Se litteraturliste under Publiseringsinformasjon. Medlemmer av forskningsgruppen har formidlet seg om overvektsfokus og et alternativt helsefremmende fokus i dags- og fagpresse (1, 2). Vi har skrevet populærvitenskapelige artikler om fysisk aktivitet i fagpressen, bla Tidsskrift for Den norske legeforening (3, 4), og våre forskningsresultat har vært omtalt i flere store aviser. Vi har deltatt på konferanser både nasjonalt og internasjonalt. En av oss har bidradd med et bokkapittel om etiske utfordringer i levevanefeltet (5). Vi presenterer oss på nettet med egen hjemmeside: http://www.uib.no/prosjekt/frisk Vi har også presentert oss på andre viktige nettsteder: https://www.fylkesmannen.no/Aust-Agder/Helse-omsorg-og-sosialtjenester/Folkehelse/Hva-gjor-vi-med-overvekt-hos-barn-pa-Agder/ https://www.kristiansand.kommune.no/friskus http://www.l-a.no/nyheter/Roper-varsko-om-barne-fedme-507822.html http://www.bt.no/100Sport/sprek/Da-Beate-53-kom-til-legen_-ble-ikke-medisiner-losningen-690029_1.snd http://aktivitetsalliansen.no/tag/thomas-mildestvedt/ https://www.gjengangeren.no/hopp http://www.bt.no/100Sport/sprek/Ny-forskning-Endre-livsstil-Slik-lykkes-du-pa-lang-sikt-236027b.html http://tidsskriftet.no/2017/06/fra-andre-tidsskrifter/veiledning-kan-endre-atferd Publikasjoner: 1. Samdal GB, Meland E. [Is it obesity or weight focus that is harmful?]. Tidsskrift for den Norske laegeforening. 2014;134(23-24):2247-8. 2. Samdal GB, Meland E. [Health at every size]. Tidsskrift for den Norske laegeforening: 2018, in press 3. Berntsen S, Bere E, Torstveit MK. Mindre sitting - bedre helse? Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke. 2015;135(15):1344-5. 4. Berntsen S, Bere E, Torstveit MK. Fysisk aktiv uten å trene? Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke. 2015;135(14):1238-9. 5. Abildsnes E. Ansvar for egen helse. I: Mesel T, Leer-Salvesen P. Moralske borgere. Portal Akademisk, Kristiansand, 2016: 172-90. 6. Samdal GB, Eide GE, Barth T, Williams G, Meland E. Effective behavior change techniques for physical activity and healthy eating in overweight and obese adults; systematic review and meta-regression analyses. Int J Behav Nutr Phys Act 2017, doi 10.1186/s12966-017-0494-y 7. Meland E. Mestringstro, selvbestemmelse og respekt i helsetjeneste og samfunn. Rehab Info; desember 2016: 6-8 8. Stea TH, Haugen T, Berntsen S, Guttormsen V, Øverby NC, Haraldstad K, Meland E, Abildsnes E. Using Intervention Mapping protocol to develop a family-based intervention for improving lifestyle habits among overweight and obese children: study protocol for a quasi-experimental trial. BMC Public Health 2016, DOI: 101186/s12889-016-3766-6 9. Engström A, Abildsnes E, Mildestvedt T. "It's not like a fat camp" - A focus group study of adolescents' experiences on group-based obesity treatment. International journal of qualitative studies on health and well-being. 2016;11:32744. 10. Abildsnes E, Meland E, Mildestvedt T, Stea TH, Berntsen S, Samdal GB. The Norwegian Healthy Life Study: protocol for a pragmatic RCT with longitudinal follow-up on physical activity and diet for adults. BMC public health. 2017;17(1):18. 11. Abildsnes E, Meland E, Samdal GB, Stea TH, Mildestvedt T. Stakeholders? expectations of Healthy Life Centers: A focus group study. Scand J of Publ Health, 1-9; DOI: 10.1177/1403494816655946. PMID: 27340189

We intend to explore the processes of establishing and conducting healthy living activities and measure outcome on process, health behaviour and health. The HLCs offer programs of physical activity, diet, smoking- and snuff cessation, obesity treatment am ong adults and children, alcohol problems and mastering of depression for adults and adolescents. We will use Intervention Mapping as a processing tool to facilitate research activity that takes into account that the activities in the HLCs should be based on best practice, grounded in a local community´s needs and resources, and be sustainable over time. The programs will specifically target the underlying causes of chronic disease. We will map the distribution of lifestyle habits among individuals and fa milies. We will also explore how lifestyle habits relate to known determinants of social health inequality, such as adverse previous experiences, participation in working life and low income. We intend to explore effects of the interventions delivered in HLCs by short time (6 months) controlled trial methodology with waiting list control group, and also explore long term effects by longitudinal observational study design and follow up during 2 years or more. Data from the study will also be communicated w ith the HLCs to be used in continuous planning and improvement of interventions. HLCs base their clinical interventions on motivational interviewing (MI) approach, a directive and client centered method aiming at promoting autonomy and self-determination. The research group´s theoretical framework include Self-determination theory (SDT). This theory is strongly linked to the clinical practice of MI. The SDT research community has developed concepts, questionnaires and research methods that are feasible fo r studying human behavior and motivation. We also intend to study if socioeconomic differences are of importance for entering or dropping out of HLC interventions, and the ability to sustain lifestyle changes.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet