Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Prevention of hyperglycaemia in antenatal care using tailored communication strategies and mobile learning devices

Alternativ tittel: null

Tildelt: kr 6,2 mill.

Kort tittel for vårt prosjekt er Gravid+. Svangerskapsdiabetes, definert som diabetes først oppdaget i svangerskapet, antas å forekomme blant cirka 11% av etnisk norske gravide og mellom 12-17% blant dem med en ikke-europeisk bakgrunn. Svangerskapsdiabetes medfører helserisiko for både den gravide og det ufødte/nyfødte barnet. I tillegg har gravide med svangerskapsdiabetes en større risiko for å utvikle type 2 diabetes mellitus (T2DM) senere i livet. Livstilendringen i form av økt fysisk aktivitet og et sunt kosthold er den primære behandlingen for de fleste gravide med svangerskapsdiabetes og kan forebygge utvikling av T2DM. Standard metode for kommunikasjon av livsstilveiledning består stort sett av en brosjyre og noe muntlig informasjon. Det er en utfordring for helsepersonalet å individuelt tilpasse informasjonen, spesielt for kvinner med innvandrerbakgrunn. Vi har utviklet en app for smarttelefon for å gi informasjon til kvinner om svangerskapsdiabetes, kosthold, aktivitet og en grafisk fremstilling av deres blodsukker verdiene som blir overført via Bluetooth (BLE). Appen inneholder også informasjon om deres sykehus og linker til nettsidene til Diabetesforbundet der det finnes matoppskrifter. Appen er på norsk, urdu og somali og er tilgjengelig i Apple Store og for Android. Vi har undersøkt effekten av appen gjennom en randomisert kontrollert studie på 5 sykehus. Vi startet rekrutteringen høsten 2015 og sluttet våren 2017. Kvinner fyllte ut spørreskjema på nettbrett, ved inkludering (Q1) i uke 36 (Q2) og cirka tre måneder etter fødselen (Q3, sendt som en elektronisk link). Vi har oppnådd vårt mål og rekruttert 238 kvinner (Q1), 200 har fylt ut Q2 og 161 Q3. Av kvinnene som fylte ut Q1 har 75 gitt oss prøvesvaret for hovedutfallet i vår studie, to-timers blodsukkerverdie tatt ved rutine Glucose Tolleranse Testen (OGTT) postpartum. Våren 2017 ble retningslinjer for oppfølging av kvinner med svangerksapsdiabetes endret og OGTT postpartum er ikke lenger del av rutine oppfølgingen. Det har derfor vært en utfordring til å få kvinner til å ta denne testen som i tillegg oppleves som ubehagelig. Våre sekundære utfall har ikke vært truet siden de ble hentet fra kvinnens medisinsk journal. Så langt har vi publiserte en studie som beskriver utviklingsprosessen av vår Gravid+ app, vår RCT protokoll in BMJ Open, kvinners og jordmødres opplevelse av appen og deltagelse i studien. Vi har en artikkel som beskriver kunnskapen kvinner har om svangerskapsdiabetes kort tid etter diagnose med data fra Q1 under vurdering. I denne artikkelen sammenligner vi kvinner som har norsk som morsmål med kvinner som ikke har norsk som morsmål. Over halv parten av kvinnene som har deltatt i studien har ikke norsk som morsmål. PhD studenten i prosjektet jobber nå med den siste artikkelen i hennes doktorgradsarbeid, som presenterer effekten av Gravid+ appen sammenlignet med standard omsorg. Denne artikklen inneholder hoved og sekundære utfall. Stipendiaten regner med å forsvare sin avhandling i løpet av 2019. Appen er for øyeblikket ikke tilgjengelig i sin helhet. Vi jobber med å oppdatere innholdet i appen og kommer så til å slippe den ut for allmenheten i sin helhet. Vi leter etter aktører som kan overta appen etter hvert siden det koster å ha appen registret og oppdatert. Vi har startet et samarbeid med forskere ved Monash Universitet i Melbourne som vil oversette appen til engelsk og teste denne og urdu versjonen blant gravide med svangerskapsdiabetes i Melbourne. Vi har konkrete planer om 2 studier på ernæringsdata og 2 på fysisk aktivitet. Den tidligere postdoktoren i prosjektet står for publiseringen på ernæringsdataene. Vår samarbeidspartnere fra Aker Universitetssykehuset står for publiseringen på fysisk aktivitetsdataene.

-

The growing prevalence of Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is regarded as one of the main public health challenges in Norway. Also gestational diabetes mellitus (GDM) is on the increase in pregnant women overall, but the higher prevalence of these metabol ic disturbances in several immigrant groups is a particular concern. The proposed project aims to develop and assess the feasibility and effect of tailored nutrition communication strategies and appropriate mobile learning devices aimed at prevention of h yperglycaemia in pregnant women. An app will be developed. This will be novel in primarily using visual material, audio messages given in selected languages and limited use of text to increase its suitability for women with low health literacy skills and non-native Norwegian speakers. The second element is structured conversations between the midwives and the pregnant women that will take place in the consulting room using digital learning objects (pictures, videos and audio files) on a tablet. This will include simple tools to assess the current diet, a strategy to identify the most appropriate dietary behaviours to target and setting personal goals, and elements to raise risk awareness and motivation for change. The same communication strategies and dig ital tools, adopted to normal and GDM pregnancies respectively, will be tested in two settings: 1) a randomised controlled trial of GDM women attending diabetic outpatient clinics (secondary prevention), and 2) a feasibility study of an intervention study delivered through antenatal care at Mother and Child Health Centres (primary prevention).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet