Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia. Premorbid factors and long-term consequences.

Alternativ tittel: null

Tildelt: kr 3,1 mill.

Arbeidsuførhet før og etter Giardia-utbruddet i Bergen i 2004. En sammenligning av pasienter og kontrollpersoner. Prosjektet tar utgangspunkt i data samlet inn tre år etter utbruddet hvor vi fant at 46% av pasientene hadde irritabel tarm syndrom og 46% hadde kronisk utmattelse. Dette var mer enn tre ganger så hyppig som blant enn kontrollgruppe av bergensere som ikke hadde hatt Giardia-infeksjon. Ved å koble disse resultatene med data fra sykmeldingsdatabasen FD-trygd vil vi undersøke om de som fikk Giardia-infeksjon og senere fikk komplikasjoner hadde større sykefravær enn andre i årene før utbruddet. Blant pasienter med irritabel tarm syndrom og kroniske utmattelse er det økt forekomst av psykiske symptomer og tidligere belastninger sammenlignet med friske. Vi vil bruke data om sykefravær som mål på sårbarhet og undersøke om dette vil være forskjellig i gruppene. Vi vil også undersøke om den høye forekomsten vi fant av irritabel tarm syndrom og kronisk utmattelse ga seg utslag i redusert funksjonsnivå, målt som sykefravær i årene etter utbruddet. Dette vil gi oss mer kunnskap om konsekvensene av Giardia-utbruddet, både for enkeltpasienter og for samfunnet som helhet. Vi er i ferd med å analysere datamaterialet og regner med å publisere de første resultatene i løpet av 2019.

This project constitutes a unique possibility to investigate associations and possible mechanisms relevant to irritable bowel syndrome and chronic fatigue, conditions that are prevalent in the population and cause a substantial burden on individuals and s ociety. After an outbreak of Giardia-infection in 2004 we have followed a large cohort of patients and controls in a controlled clinical study based on this natural experiment where a planned experimental exposure is no alternative for ethical and practi cal reasons. The study group consists of 772 Giardia-patients and 904 controls that responded to a questionnaire three years after the outbreak and gave consent to linking the answers given with data from other registries. We have data on irritable bowel syndrome and chronic fatigue in this cohort, and have obtained data from the official national registry on disability pensions, rehabilitation benefits and sickness absence from January 2000 up to the latest update of the database. The knowledge on many aspects of irritable bowel syndrome, chronic fatigue and other medically unexplained conditions are limited. By linking the novel and highly significant results from our previous study three years after the Giardia-outbreak with data from the extensive n ational registries in Norway this project will provide substantial additions to the field. The project will enhance the knowledge base for preventive measures, diagnostic methods, and treatment and rehabilitation measures through a clinical trial, in acc ordance with the primary objective of the Programme on Clinical Research. The project group is based heavily in general practice, both clinically and scientifically, and the theme of the project relates primarily to general practice. Thus, the project als o answers to the programme's secondary objective to facilitate and strengthen clinical research in general practice.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering