Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

North Sea Offshore and Storage Network Pre-project(NSON)

Alternativ tittel: null

Tildelt: kr 3,2 mill.

Hovedformålet med prosjektet har vært å bygge nødvendig kunnskap for å etablere en strategisk forskningsagenda for undersjøiske kraftnett i Nordsjøen. Med denne forskningsagendaen er det også forsøkt å identifisere kunnskapshull som må fylles innenfor tekniske løsninger, markedsmekanismer og forvaltning for å kunne realisere et framtidig nordsjønett. Forskningen er utført primært i et samarbeid mellom SINTEF Energi, Fraunhoder IWES (Tyskland) og Universitetet i Strathclyde (UK), og senere også DTU (Danmark), ECN (Nederland) samt UCD (Irland) Aktivitetene har vært delt inn i 4 arbeidspakker: WP1: Technology perspectives WP2: Cost-benefits sharing models; WP3: Political challenges and possible solutions; WP4: Strategic Research Agenda (SRA); En evaluering av teknologier for offshore nett er fullført og blitt presentert på nettverksmøte juni 2014, oktober 2014 og diskutert under EWEA offshore i mars 2015. NSON konseptet er også presentert på konferansen Deepwind ved flere anledninger og i bladet Energiteknikk. Konsortiet vil fortsette å jobbe videre for etablering av et felles paraplyprosjekt i EU-regi. Møtet i mars 2015 mellom NSON partnere hadde som tema cost-benefit analyser for involverte nasjoner. Hovedfokus på seminaret var en initiering av et 2050 scenario. Dette vil danne grunnlag for en felles plattform for beregninger hos alle NSON partnere. Scenariet vil inkludere installert kapasitet pr nasjon, samt estimert etterspørsel etter elektrisitet. Politisk analyse (WP3) er ferdigstilt og resultatene er kommunisert og delt med samarbeidspartnere. I perioden 2015 og 2016 er det blitt arbeidet tett mellom partnerne for å etablere en felles europeisk forskningsplattform og trekke opp en strategisk europeisk forskningsagenda (Strategic Research Agenda - SRA). Den avsluttende fasen av forprosjektet med økonomisk (cost/benefit) analyse har blitt integrert med pågående samarbeid med vår tyske partner og gjennomført i samarbeid med forskerutveksling våre 2016 i kombinasjon med arbeidet med en SRA. Kontakt mot beslutningstakere og Transmisjonsoperatører (NTSO's) har vært sentralt i den siste fasen av arbeidet for å understøtte den Europeiske dimensjonen.

The main objective of the pre-project is to build the knowledge required to establish a Strategic Research Agenda (SRA) for offshore grid development in the North Sea. The SRA will also identify knowledge gaps to be filled within technology, market develo pment, system planning and policy in order to realize a future offshore grid. This will be done in a collaborative way between SINTEF Energi (Norway), Fraunhofer IWES (Germany) and Univ. of Strathclyde (UK). It is planned that the pre-project first step t owards a full-scale NSON RD&D programme, also involving key industries and stakeholders as well as more countries. The pre-project should be considered as a pilot tri-lateral Berlin model type of project, rather than a KPN-project per se. The activities are divided into 4 work packages: WP1: Technology perspectives WP2: Cost-benefits sharing models WP3: Political challenges and possible solutions WP4: Strategic Research Agenda (SRA) Several studies support that a common undertaking, with shared costs a mong the different stakeholders over a long timeframe, will be considerably cheaper than a case by case approach. The overall cost will be minimized and future industrial initiatives in the region (such as more wind, ocean energy, electrification of oil a nd gas industry) would see a relatively lower marginal integration cost. A key point for the build-up of offshore power transmission is to avoid sub-optimal solutions consisting of only non-flexible point-to-point connections. A successful development of a North Sea offshore grid, which the project aims to contribute to, will lead to better dispatch of hydro power, more MW of offshore wind and more efficient cross-border power exchange. Benefits of offshore grids are expected for power plant owners (onsho re and offshore), consumers (onshore and at oil/gas platforms) and society in general due to stronger market integration that facilitates a higher share of renewables in the power system.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi