Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

ESS R7 Health Module: Equality in the Access to Health Care

Alternativ tittel: null

Tildelt: kr 3,5 mill.

Dette prosjektet undersøkte hvorvidt og i hvilken grad tilgangen til helsetjenester er lik for alle i Norge og resten av Europa. Lik tilgang til helsetjenester uavhengig av sosial bakgrunn (og justert for behov) er et gjeldende prinsipp i europeiske velferdsstater og kan være nøkkelen til å forstå hvorfor sosial ulikhet i helse fortsatt utgjør et folkehelseproblem. Prosjektet har bidratt med ny innsikt på flere plan. Vi har utviklet, testet og validert egne spørsmål om bruk av helsetjenster som har inngått i Europas største sosialvitenskapelige helseundersøkelse i den 7.runden av European Social Survey (ESS). Dette er første gang en undersøkelse om sosiale forhold (som utdannelse, inntekt, familiestruktur, klasse, og yrke) er blitt integrerert med helserelaterte spørsmål, inklusive spørsmål om bruk av helsetjenester. Prosjektet utviklet spørsmålene om bruk av helsetjenester i ESS: Dette omfattet spørsmål om bruk av leger, spesialister, alternative helsetjenester, om man i det hele tatt har fått de helsetjenestene man har hatt behov for (for eksempel på grunn av lange distanser, økonomi eller ventelister), og om man selv gir ubetalte helsetjenester til familiemedlemmer, venner, naboer eller andre på grunn av langvarig kroniske sykdommer. Undersøkelsen startet i november 2014 og data ble offentliggjort i mai 2016. Mer om undersøkelsen her: http://www.europeansocialsurvey.org/methodology/questionnaire/ESS7_rotating_modules.html I 2015 publiserte vi en studie som presenter modulen: http://esr.oxfordjournals.org/content/early/2016/05/16/esr.jcw019.full Vi har også laget et populærvitenskapelig sammendrag (http://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/ESS7_toplines_issue_6_health.pdf) som ble presentert til EU- helsekommisjonæren i 2017: http://www.europeansocialsurvey.org/about/news/essnews0021.html EU-kommisjonæren uttalte følgende om prosjektet vårt: "The European Social Survey is a great project of incredible value. The huge amount of scientific data collected on public attitudes and behaviour, enabling comparisons across European nations and also over time, makes it a very useful tool for effective policy-making, including in reducing social inequalities in health." Prosjektet gjennomførte også en delstudie om dødelighet. Vi har sett på om sosiale ulikheter i årsaksspesifikk dødelighet som ville vært unngått med en perfekt helsetjenste (mortality amenable to health care) varierer mellom land med ulike helsesystemer med bruk av landrepresentative data fra EURO-GBD-SE prosjektet: http://www.euro-gbd-se.eu/. Dette arbeidet publiseres som bokkapittel i en antologi i løpet av 2019. Dette prosjektet er det største av sitt slag i Europa, og det har gitt ny kunnskap om sammenhengene mellom kvaliteten (og bruken av) helsetjenester og sosial ulikhet i helse. For eksempel har prosjektet vist at det er store ulikheter i bruk av helsetjenester, og særlig spesialisthelsetjenester i hele Europa. Det er også betydelige ulikheter i umøtte helsetjenestebehov, særlig på grunn av manglende evne til å betale. Prosjektet har også vist at kvinner utfører mye uformell helsehjelp og at dette utgjør en helserisiko for grupper som utfører slik hjelp. Prosjektet har også funnet ut at alternative helsetjenester benyttes mer i land hvor tilliten til helsesystemet er lavt.

Access to health care is a fundamental determinant of health, particularly in terms of the treatment of pre-exciting conditions. In most advanced capitalist countries, access to health care is universal. However, there are variations in terms of how healt h care is funded, the role and level of co-payments for treatment, and the extent of provision. This may translate into unequal access for equal need. The primary objective of the project is to examine whether access to health care (adjusted for need) is equal for everyone in European countries using upcoming data from the European Social Survey (ESS). Recently, the ESS accepted a proposal from NTNU to develop a health module as part of the 7th wave of the European Social Survey. NTNU now faces a histori c opportunity to examine whether the utilization to health care is equal in a broader setting. The module aims to examine the social distribution of (a) hospital admittance, (b) unpaid care, (c) consultations of general practitioners,(d) and consultations of medical specialists in European populations. It will also examine whether (e) access to health care is threatened by elements of affordability and availability. While waiting for the data, the project will focus on the role of health systems in exam ining to what extent - and why - educational inequality in mortality amenable to health care varies across European countries. We argue that the health system is a feature of welfare states that is most directly relevant and linkable to health outcomes, a nd that mortality amenable to health care is a health outcome that is more clearly and strongly connected to state intervention. The evidence obtained from these two sub-studies will be used when policy recommendations are developed. More specifically, i t will address how European welfare states, including Norway best can achieve equal access to health care for equal need.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester