Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The Norwegian Tenecteplase Stroke Trial - NOR-TEST (The Norwegian Stroke Project Part A)

Alternativ tittel: null

Tildelt: kr 7,5 mill.

NOR-TEST undersøkte trombolytisk behandling ved akutt hjerneinfarkt med et nytt medikament tenecteplase. NOR-TEST avsluttet inklusjon og kontroll av pasienter i desember 2016 som planlagt. Til sammen ble 1100 pasienter fra 13 sykehus inkludert. Studien viste at tenecteplase var like sikkerhet som det vanlig brukte alteplase og også at tenecteplase hadde tilsvarende effect som alteplase. Studien nådde derfor ikke målet om å vise at tenecteplase er bedre enn alteplase ved akutt hjerneinfarkt de første 4,5 timene etter sykdomsstart. Resultatene er publisert i The Lancet Neurology 2017 Oct;16(10):781-788.

BACKGROUND: Tenecteplase (TNK)is a modified tPA, which is less cytotoxic, more fibrin-specific and more resistant to inactivation as compared with tPA. HYPOTHESIS: TNK may be given safely and improves clinical outcome in patients with ischemic stroke as c ompared to tPA. AIMS: To compare efficacy and safety of TNK 0.4 mg/kg vs tPA 0.9 mg/kg given within 4,5 hours after stroke onset. DESIGN: Multi-centre PROBE (prospective, randomised, open-label, blinded endpoint) study. Superiority design. Randomisation TNK:tPA = 1:1. STUDY ENDPOINTS: Primary = functional handicap at 90 days. Secondary = recanalisation and safety (bleedings). POWER CALCULATION: Aiming to detect 9% higher percentage excellent outcome with TNK vs. tPA(r1=0.40; r2=0.49; OR 1.44; power 0.8) , including 954 patients during 3 years.

Aktivitet:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering