Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Phase III study comparing maintenance pemetrexed therapy with observation followed by pemetrexed therapy at progression in advanced NSCLC

Alternativ tittel: null

Tildelt: kr 4,5 mill.

Målet med studien var å undersøke om vedlikeholdsbehandling med cellegiften pemetrexed forlenger overlevelsen hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft med spredning. Inntil nylig, har de fleste av disse pasientene fått pasientene 3-4 cellegiftkurer. Deretter observeres de, og så vurderes mer cellegift ved tilbakefall av kreftsykdommen. To studier har vist at vedlikeholdsbehandling med pemetrexed kan forlenge overlevelsen ved denne typen lungekreft, men det er viktige begrensninger ved de studiene som er gjort, og prinsippet er omdiskutert internasjonalt: Få pasienter i kontrollarmen fikk pemetrexed ved progresjon (pemetrexed er mer effektiv enn annen cellegift ved denne type lungekreft) og få eldre (> 70 år) og ingen med redusert funksjonsstatus (PS 2) deltok. Median alder ved diagnose av lungekreft er 70 år, og ca. 1/3 har PS 2. Dette betyr at vi ikke vet om vedlikeholdsbehandling er av nytte for en stor andel lungekreftpasienter. Målsetninger: (1)Undersøke om vedlikeholdsbehandling gir lenger overlevelse enn observasjon etterfulgt av pemetrexed ved tilbakefall (2)Undersøke om eldre (> 70 år) og PS 2 pasienter tolererer og har effekt av vedlikeholdsbehandling (3)Sammenligne livskvalitet mellom behandlingsarmene (4)Undersøke hva som karakteriserer de pasienter som har best effekt og toleranse for vedlikeholdsbehandling. I tillegg til at pasientene fyller ut spørreskjema tas det spesielle blodprøver til molekylære analyser til denne delen av studien. Pasienter med spredning fra ikke-småcellet lungekreft utgjør en stor og ressurskrevende pasientgruppe med begrenset overlevelse. Gjennom studien sikres enhetlig behandling regionalt og nasjonalt. Planen var å inkludere ca. 600 pasienter, men pga. at immunterapi er innført for pasientgruppen er studien stoppet etter inklusjon av 250 pasienter. Vi vil gjennomføre planlagte analyser men har betydelig mindre statistisk styrke for det primære endepunkt enn planlagt.

Chemonaive patients with stage IIB/IV non-squamous non-small-cell lung cancer are eligible provided PS 0-2; age > 18 years; measurable disease according to RECIST 1.1; adequate kidney, liver and bone marrow function; no activating EGFR-mutation or ALK-tra nslocation. Patients with non-progression after 4 courses of chemotherapy (carboplatin/vinorelbine) will be randomized to immediate pemetrexed maintenance therapy until progression (A -experimental arm) OR observation followed by second-line pemetrexed t herapy at progression (B - control arm). Pemetrexed will continue until progression (both arms). A CT scan will be performed before and after induction chemotherapy and then every 9 weeks during the observation period (Arm B) and during pemetrexed therap y (both arms) until progression. To show a difference in median overall survival (MOS) of 2 months (from 8 [A] to 6 [B] months), 198 patients are required on each arm. We expect to complete enrollment at 25 hospital in Norway in 30 months. Patients will report health-related quality of life before and after induction chemotherapy; then every 2 months until 2 years after randomization or (death) - enabling us to do cost-benefit analyses and assess patients' functional levels during maintenance therapy. Blood samples for translational research will be collected before and after induction chemotherapy; 2 months after randomization (both arms) and when patients progress during pemetrexed therapy. The study is an investigator-initated trial by the Norwegia n Lung Cancer Study Group - which consists of physicians and researchers from all medical disciplines and most hospitals involved in diagnosis, staging and treatment of lung cancer - including all university hospitals in Norway. This ensures that the resu lts of the study will have impact on future guidelines for treatment of advanced NSCLC.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering