Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK 'Biologisk leddbehandling' - cytokinprofil i Autolog Kondisjonert Serum (AKS) - H1247030

Tildelt: kr 0,66 mill.

Autologt kondisjonert serum (AKS) er en form for biologisk leddbehandling som brukes i hestepraksis. AKS lages fra pasientens eget blod, ved at blodcellene stimuleres til å produsere kroppens egne betennelsesdempende stoff (cytokiner og vekstfaktorer). Sluttproduktet, kjent som AKS, sprøytes tilbake i det vonde leddet og kan gi bedring leddbruskskader og reduserte kliniske tegn i form av halthet og leddfylning. Det er påvist store forskjeller i innholdet av cytokiner og vekstfaktorer i AKS preparert fra ulike hester. Det eksisterer heller ikke noen retningslinjer for når AKS kan prepareres fra den enkelte hest, for eksempel i forhold til leddkirurgi. All kirurgi forårsaker en viss stressrespons hos hesten, som kan måles i stigning av akuttfaseprotein. Formålet med prosjektet var å identifisere eventuelle sammenhenger mellom akuttfaseprotein-stigning utløst av kirurgi, og nivå av cytokiner og vekstfaktorer i AKS. Vi fant en signifikant sammenheng mellom høye akuttfaseproteiner (post-operativt) og lavere nivå av cytokiner og vekstfaktorer i AKS. Resultatene forventes brukt til å etablere retningslinjer for optimal timing av AKS-preparering for hester som skal eller har gjennomgått kirurgi, og dermed bidra til en ?best practice? standard.

Autologt kondisjonert serum (AKS) er en ny form for leddbehandling som brukes i hestepraksis. AKS lages fra pasientens eget blod, ved at blodcellene stimuleres til å produsere kroppens egne betennelsesdempende stoff (cytokiner og vekstfaktorer). Sluttprod uktet, kjent som AKS, sprøytes tilbake i det vonde leddet og kan gi bedring av halthet og bedring av leddbruskskader. Det er imidlertid påvist store forskjeller i innholdet av cytokiner og vekstfaktorer i AKS mellom hester, og det foreligger ingen retni ngslinjer for når AKS kan prepareres fra den enkelte hest, for eksempel i forhold til leddkirurgi. Det svenske Läkemedelsverket fraråder bruk av AKS i hestepraksis på bakgrunn av manglende dokumentasjon om innhold av aktiv substans. Formålet med prosjek tet er å analysere innholdet av aktiv substans i AKS fra friske hester, før og etter en elektiv operasjon, for å identifisere assosiasjoner til dyre-relaterte faktorer. Resultatene vil bidra til retningslinjer for bruk av AKS i hestepraksis.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram