Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!7991 Developing the Next Generation of Fecal Diagnostics

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektnummer:

229575

Prosjektperiode:

2013 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

I USA og Sverige pågår det kliniske studier med Gentians patenterte turbidimetrisk calprotectin immunoassay. Nye og billigere analyseinstrumenter skaper muligheter for dedikerte diagnostiske plattformer og løsninger. I Sverige utprøves det roboter for håndtering av fekal prøver på ledende sykehus. Fekal calprotectin er en markør som brukes til å skille mellom IBS (Irritable Bowel Syndrome) og IBD (Intestinal Bowel Disease). I dag brukes ELISA calprotectin for å skille mellom IBD og IBS. ELISA-metoder er trege og dyre sammenlignet med turbidimetriske immunoassayer. Hovedmålet med prosjektet er å utnytte Gentians europeiske patent EP 1 739 430 og verifisere en turbidimetrisk calprotectin immunoassay for bruk med fekal ekstrakter. En turbidimetrisk analyse har potensial for betydelige kostnadsbesparelser for det medisinske fellesskapet. Gentian har inngått en strategisk allianse med Mindray (Kina) for å utvikle det kommende markedet for lavpris, høykvalitets instrumenter i klinisk kjemi. En prototype av turbidimetrisk calprotectin immunoassay blir testet på moderne rutine plattformer for klinisk kjemi som finnes på sykehus og kommersielle laboratorier. Universitetspartnerne utfører studier for å støtte og dokumentere den nye metoden. BÜHLMANN Laboratories som er verdens ledende produsent av fekal analyser vil validere, registrere og distribuere produktene som blir utviklet i dette prosjektet . Gentians turbidimetriske calprotectin immunoassay vil ha stor betydning for diagnose av en rekke sykdommer hvor calprotectin er en målbar markør.

Objective: A high-speed turbidimetric calprotectin assay, improved fecal sampling and extraction device and fecal extraction robotics will improve patient diagnosis and generate significant cost-savings for the medical community. Short Description: A pa tented Gentian high-speed prototype homogeneous turbidimetric calprotectin immunoassay has been developed for serum and plasma. The assay is ready for adaption to measure fecal calprotectin in fecal sample extracts. Fecal extraction robots are on trial at two hospital sites in Sweden. Fecal calprotectin is an excellent differentiator for IBS (Irritable Bowel Syndrome) and IBD (Intestinal Bowel Disease). Differentiation between IBS and IBD is currently made using slower ELISA fecal calprotectin methods. The Underlying Idea: The main goal of the project is to exploit a new Gentian European patent EP 1 739 430 and verify a novel turbidimetric calprotectin immunoassay for use with fecal extracts. A turbidimetric assay has the potential for significant cost saving for the medical community. A high-speed turbidimetric method will work on all the modern routine clinical chemistry platforms found in hospitals and commercial laboratories. Gentian has created a strategic alliance with Mindray (China) to develo p the coming market for low-price, high-quality clinical chemistry instruments. University partners will perform studies to support and document the new method. A robotic system for faster and more hygienic handling of fecal matter and fecal extracts wil l be tested and verified. BÜHLMANN is the market leader in fecal calprotectin diagnostics and has extensive experience in fecal calprotectin extraction technologies, clinical use of such technologies, and clinical interpretation of the measurement resul ts. A new easy-to-handle stool-sampling device will be tested and verified. BÜHLMANN will validate, register, market and distribute the results of this project to the global market.

Aktivitet:

EUROSTARS-EUROSTARS