Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Set 6: Nye IEA 43 - Mobilizing Sustainable Bioenergy Supply Chains

Alternativ tittel: null

Tildelt: kr 0,24 mill.

IEA Bioenergy ble etablert av International Energy Agency (IEA) i 1978 med sikte på forbedre samarbeid og informasjonsflyt mellom land som har nasjonale programmer innen bioenergi forskning, utvikling og distribusjon. Norge, representert ved Skog og Lands kap og Energigården har bidratt til og dratt nytte av IEA Bioenergy nettverket over flere år. I overgangen til en nye perioden fra 2013, ble Task 43 (Biomass Feedstocks for Energy Markets) og Task 29 (Socio-Economic Drivers in Implementing Bioenergy Pro jects) slått sammen til nye IEA 43. Skog og landskap har tidligere vært aktive i begge gruppene. Sammenslåingen gir nye muligheter for tverrfaglig arbeid i de nye aktivitetene i tasken, med sosiale, økonomiske, biologiske og tekniske aspekter knyttet til verdikjeden. Skog og landskap og Energigården deltar i en rekke større nasjonale og internasjonale prosjekter som kan koples opp mot temaene i den nye Task 43. Videre er IEA-kontingenten og den ordinære driften dekket av andre prosjekter. Med denne søk naden ønsker vi dekket merkostnaden knyttet til utviklingen av den nye tasken, og for å kunne sikre tverrfaglig samarbeid og mer aktivt bidra inn i nettverket. Den nye task 29 vil også kunne bli et verdifullt verktøy i Skog og Landskap og Energigården pr osjekter og aktiviterer som har tilknytning til gjennomføringen av Norges nasjonale mål om å doble bruken av bioenergitil 28 TWh innen 2020.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi