Tilbake til søkeresultatene

PUBL-Publisering/prosjektinform

Agora, årgangen 2014

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektnummer:

229723

Prosjektperiode:

2014 - 2014

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Se prosjektbeskrivelse som vedlagt dokument.

Budsjettformål:

PUBL-Publisering/prosjektinform