Tilbake til søkeresultatene

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

ELSA Norway network

Tildelt: kr 0,60 mill.

ELSA Norway er et nettverk av ELSA forskere i Norge, finansiert av NFR og driftet med egenandel fra Program for anvendt etikk ved NTNU. Behov for et slikt nettverk ble bekreftet i en konferanse ved Høyskolen i Oslo, desember 2012. Konferansen var forsker initiert med støtte fra NFR. Konferansen inviterte internasjonale foredragsholdere, norske ELSA forskere, ELSA styret og NFR representanter til dialog om videre utvikling av ELSA forskningsfeltet i Norge. ELSA Norway initiativet ble styrket av dialogen på konferansen som deltagerne opplevde som både som produktiv og nyttig på tross av at deltagerne kom fra svært ulike ELSA fagmiljø. Fordi ELSA forskere arbeider på ulike steder og har ulike fagbakgrunn, trengs det arenaer som kan bistå miljøene i å identifisere, bygge og opprettholde en ELSA kompetanse i Norge. ELSA Norge har vært et toårig forsøksprosjekt. ELSA Norge skulle gjøre tre ting. 1) Etablere en webside som både skal være a)et informasjons og kommunikasjonsredskap for forskningsmiljøet nasjonalt og internasjonalt (språket er derfor på engelsk) og b) en kompetansekatalog for forskere som søker samarbeid med ELSA forskere. 2) Stimulere møteplasser ved å utlyse midler til lokale og nasjonale faglige ELSA arrangement og 3) arrangere en nasjonal konferanse. Prosjektet etablerte en nasjonal styringsgruppe med representanter for de fire store universiteter. En webside er etablert som inneholder en kompetansekatalog med beskrivelse av 45 ELSA forskere samt deres prosjekter (https://www.ntnu.edu/elsa). ELSA Norway har utlyst midler til ELSA arrangement to ganger og arrangert en nasjonal konferanse på Hurtigruten september 2014. I likhet med konferansen i Oslo bekreftet denne konferansen verdien av møtesteder på tvers av fagbakgrunn. Denne konferansen fokuserte på det norske forskermiljøet, samlet 38 deltagere og 34 faglige presentasjoner, der alle forskere presenterte arbeid fra Norge. Nettverket fortsetter med finansiering fra NFR med fokus på nettside og nasjonale konferanser.

This project aims at establishing and coordinating a sustainable network of ELSA researchers in Norway: ELSA Norway. This initiative builds on a national conference of ELSA researchers held in Oslo December 2012. We apply for 300 k NOK/year for 2013 and 2 014 to enhance cooperation between ELSA researchers and serve as a forum for information and discussion within the field. A national network committee of representatives from the four main universities and associated institutions will be established, and ELSA Norway will be coordinated from the Program for applied ethics at NTNU. The project will in its initial phase give priority to setting up a web site aiming at creating a catalog of ELSA researcher and projects as well as providing an information cha nnel for ELSA activates. The project will in parallel set up guidelines and procedures for applications for financial support of ELSA activities. The task of the national committee will be to a) represent local communities b)supervise and support the d esign and content of the web site and c)develop and approve guidelines and procedures as well as allocations. The members of the committee hold permanent positions and have been appointed locally through local institutions like GenØk, SVT and SME. We a pply for funding of ELSA activities made available through open calls (300 k NOK), work force to establish and maintain a web page (135k NOK), a national conference (120 k) and other administrative expenses (45K NOK). The Program for applied ethics will c ontribute with the necessary man-hours for coordination of the network (100k NOK).

Budsjettformål:

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar