Tilbake til søkeresultatene

JTI-Joint Technology Initiatives

ENIAC PROMINENT - Processes for MEMS by inkjet enhanced technologies

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektnummer:

229934

Prosjektperiode:

2013 - 2016

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Prosjektet er nå godt i gang. Linser (Tlens) er designet og er prosessert hos Texas Instrument(TI). Ti er underleverandør og produksjonspartner for poLight as. I løpet av våren etablerer poLight en alternativ produksjonspartner som vil ta seg av blant ann et eksperimentelle skiver. I prosjektet samarbeider poLight as tett med Nanium i Portugal og Murata i Finland. Vi har avviklet to felles tekniske og administrative møter i løpet av ettersommeren og høsten (Et i Stockholm og et i Porto). Nanium har sammen med poLight utviklet en prosess for rekonstruksjon og integrasjon mellom Tlens, driverelektronikk og andre MEMS enheter. De første linsebrikkene ble sendt til Portugal i begynnelsen av desember og de første forsøkene ble gjennomføret tidlig på vinteren. M urata har endret strategi og har sluttet å lage Gyroer for konsumentmarkedet. poLight har der for valgt å innlede et samarbeid med Invensens om MEMS enhet (Gyro). Aktuelle gyror er identifisert. To testskiver er sendt Nanium for andre runde av forsøkene m ed eWLB-prosessen. Årlig reviewmøte ved ENIAC kontoret i Brussel er avholdt uke 21. Tilbakemeldingen var god. De første skivene med rekonstruert T-Lens med god kvalitet er klare for testing. De første T-lens er nå inne i to spesial mobiler og ble vist på MWC i Barcelona. Testingen er nå i gang og de første resultatene er rapportert. Foreløpig er det oppløftende resultater og vi oppfyller nå alle miljøkrav som stilles til dagens produkter. Plastmaterialene som brukes er fremdeles en liten usikkerhet.

Et sammendrag som beskriver den norske del av prosjektet og våre relasjoner til både norske og utenlandska partnere er lagt ved søknaden som et eget dokument.

Aktivitet:

JTI-Joint Technology Initiatives