Tilbake til søkeresultatene

INTSTAB-PR-Internasjonale prosjekter

Effektmåling av Forskningsrådets stimuleringstiltak for økt EU deltagelse. Underprosj til 227974/D10

Tildelt: kr 0,58 mill.

Budsjettformål:

INTSTAB-PR-Internasjonale prosjekter

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet