Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Tropical Deforestation and Economic Development

Alternativ tittel: Tropisk avskoging og økonomisk utvikling

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektnummer:

230860

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2018

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Avskoging i tropiske områder er i fokus på grunn av skogens evne til å absorbere drivhusgasser. Det foregår samtidig rask økonomisk utvikling i en del land med store tropiske skoger. Med økonomisk utvikling følger omstilling som har direkte og indirekte betydning for de økonomiske motivene som gjerne ligger bak avskogingen. Økonomisk teori kaster lys over sammenhengene mellom økonomisk utvikling og tropisk avskoging, og disse sammenhengene blir analysert i data fra Brasil så vel som i globale data. Hovedutfordringen i den eksisterende empiriske litteraturen er å skille mellom årsak og virkning. For å håndtere dette bruker prosjektet ekstern variasjon i økonomisk utvikling, som olje- og gruveaktivitet på land og internasjonale råvarepriser. Prosjektet studerer også effekter av politikktiltak mot avskoging, som overvåkning og vern av skogområder. Data med presis informasjon om avskoging (fra satellittbilder av skog) sammen med data på olje-, gruve- og jordbruksaktivitet gjør det mulig å observere hvordan økonomisk utvikling påvirker avskogingen. Hovedmålet med prosjektet er å bidra til den akademiske litteraturen på området. Tiltak for å redusere tropisk avskoging står imidlertid høyt også på den politiske dagsordenen, på grunn av fokus på global oppvarming og den betydelige rollen skog i tropiske områder kan spille ved å absorbere drivhusgasser. En bedre forståelse av samspillet mellom økonomisk utvikling, politikktiltak og tropisk avskoging har potensiale til å informere politikkbeslutninger på dette området.

Impacts on research environments: The project has strengthen the research environment on the study of deforestation in Bergen and Norway, as well as in Brazil and the UK. Training of scientists: Papers directly from the project have been or will be included in at least three PhD dissertations. Two of the three assistants at the master's level the project hired, have moved on to good PhD programs (INPE and Indiana University). Po Yin Wong was hired as a post-doctoral researcher financed by the project for three years. She will go on the international job market the coming season. Influencing teaching: Insights from the project has directly influenced teaching at NHH. Impact on society: We hope the research papers will inform policies against tropical deforestation. We have already worked with the Brazilian government. In the summer of 2018, we had a workshop including the Norwegian Ministry of Climate and Environment and NORAD.

Tropical deforestation has attracted attention due to accumulation of greenhouse gases in the atmosphere. Two aspects of economic development interact in important ways with tropical deforestation: a shift of resources from agricultural sectors to manufac turing and service sectors (structural change) and increased concentration of economic activity (urbanisation). The proposed research project will contribute to the understanding of the links between deforestation and economic development in two main wa ys: 1) The process of economic development entails important sectoral and spatial shifts that are important for deforestation, and theoretical models will be formulised to trace out the relevant mechanisms. 2) The hypothesized mechanisms will be tested in the data. By taking advantage of two sources of exogenous variation in economic growth (onshore oil exploration/production and economic growth in urban agglomerations), the empirical strategy will deal with the main empirical research challenge in the literature; empirical identification of causal effects. The novelty of our empirical approach lies with the use of the spatial dimension, connecting data on forest cover, economic activity (night time light), and oil wells at a high spatial resolution (s maller than 1 km2 pixels). The empirical research will use Brazilian data. The proposed research project will generate three research papers, focusing on: i) structural change and deforestation; ii) urbanisation and deforestation; iii) political institu tions and deforestation. Given the potential importance of climate change and the significant contribution of tropical deforestation, policy efforts and substantial funds are currently mobilised to reduce tropical deforestation. Our research will be info rmative for policy by highlighting key trade-offs involved in preserving tropical forest and how such trade-offs depend on the economics of other sectors.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam