Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Printed and the Built. Architecture and Public Debate in Modern Europe

Alternativ tittel: Utgitt og oppført: arkitektur, publikasjonskultur og den nye offentligheten

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektnummer:

231405

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet "The Printed and the Built. Architecture, Print Culture, and Public Debate in Modern Europe", drevet fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), har studert forholdet mellom arkitektur og publiseringskultur i 1800-tallets Europa. På denne tiden oppstod en rekke nye trykte medier som bidro til å endre måten arkitektur ble forstått, diskutert, og til syvende og sist bygget. Med særlig fokus på den nye illustrerte pressen har vi undersøkt hvordan arkitektur i denne perioden ble gjenstand for offentlig debatt i nye massemedier. Prosjektet har vært et samarbeid mellom AHO, Institutt for Kulturhistorie og orientalske språk ved Universitetet i Oslo og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, samt forskere fra University of Kentucky og University of California, St. Barbara. Det har involvert arkitekturhistorie, kulturhistorie, litteraturvitenskap og publikasjonshistorie. Den flerfaglige tilnærmingen har kastet nytt lys over samvirket mellom romlige, materielle og diskursive praksisformer som bidro til å etablere en moderne offentlighet, spesielt forholdet mellom trykkekultur, arkitektur og byplanlegging. Prosjektets PhD-stipendiater har gitt særlig viktige bidrag til denne undersøkelsen gjennom sine studier av trykkepresse og urban kultur i 1800-tallets Christiania (Iver Tangen Stensrud) og den norske fortidsminneforeningens publikasjonsprogram (Sine Halkjelsvik Bjordal). Printed & Built-prosjektet har formidlet sine forskningsfunn gjennom offentlige utstillinger så vel som akademiske publikasjoner og presentasjoner, og har vært opptatt av å integrere forskning og undervisning. Et eksempel: Prosjektets masterkurs høsten 2014 ved AHO undersøkte debatten om den norske stortingsbygningen og resulterte i utstillingen "Striden om stortingsbygningen 1836-1866, senere vist i utvidet form på Arkitekturmuseet og i Stortinget ifbm. stortingsbygningens 150-årsjubileum i 2016. Antologien Debatten om stortingsbygningen 1836-1866, redigert av Mari Hvattum, ble publisert i forbindelse med jubileet. Et lignende samarbeid i 2018 og resulterte i utstillingen "Arkitektur på trykk" som vistes på Nasjonalmuseet fra april 2018 til desember 2019. Prosjektet har for øvrig produsert en rekke bøker og artikler, inkludert antologien The Printed and the Built. Architecture, Print Culture, and Public Debate in the Nineteenth Century som utkom på Bloomsbury Academic våren 2018. Boka undersøker forholdet mellom arkitektur og trykkekultur i 1800-tallets Europa og USA. I 28 vakkert illustrerte essays utforsker forskere fra mange fagfelt hvordan de bygde omgivelser har blitt avbildet, beskrevet og debattert i offentlig og profesjonell presse. En annen sentral publikasjon er et spesialnummer av tidsskriftet Architectural Histories, redigert av Anne Hultzsch i 2016. Nummeret hadde tema "Building Word Image: Printing Architecture 1800-1950" og inneholdt artikler av P&B forskerne Mari Lending, Victor Plahte Tschudi, Anne Hultzsch og Wallis Miller, samt en rekke andre internasjonale forskere. Lendings artikkel fikk EAHNs pris for beste vitenskapelige artikkel i 2016. Kjernen i prosjektet har for øvrig vært P&Bs månedlige leseseminar, der prosjektgruppen samles for å diskutere tekster eller besøke viktige samlinger og arkiver. Kildelisten for leseseminaret finnes på prosjektbloggen https://theprintedandthebuilt.wordpress.com/

P&B-prosjektet omfatter flere fagfelt, både akademiske og praksisrelaterte, og spenner fra offentlighetsteori til utstillingsdesign. Prosjektets virkningspotensial ligger i disse koblingene. Ved å undersøke sammenhengen mellom tekst og materialitet har vi beriket forståelsen av historiske prosesser, slik f.eks. PhD Stensrud viser det gjensidige forholdet mellom byutvikling og publikasjonskultur i 1800-tallets Christiania. Det trykte og det bygde står i et gjensidig avhengighetsforhold, og analysen av den gjensidigheten er prosjektets viktigste bidrag. Øvrige effekter: -P&B-tematikken ble videreutviklet til et internasjonalt HERA-prosjekt 2016-2019. -Postdoc Hultzsch viderefører tematikken i et ERC consolidator grant ved ETH Zurich. -Bidratt til internasjonal forskning gjennom akademiske publikasjoner. -Formidlet forskningsresultater til et bredt publikum gjennom offentlige utstillinger. -Gitt masterstudenter forskningserfaring og inspirasjon gjennom forskningsbasert undervisning.

The Printed and the Built studies the relationship between the built environment and print culture, concentrating on Northern Europe in the 19th and early 20th centuries. The project moves from the renaissance treatise to modern mass media, yet our focus is on the new illustrated journals of the 19th century. A marked shift in architectural publication took place in this period, in which the classical treatise was abandoned for genres capable of efficiently disseminating visual and textual information to a large audience beyond the academies. The new illustrated press played an important role in this process, promoting a debate that placed the built environment firmly at the centre of modern public culture. In the 20th century, the newspapers and journals were supplemented by a rich array of popular genres such as ladies magazines and advertisement, presenting both the private home and the public monument as matters of profound cultural importance. The project is based on a twofold hypothesis. Firstly, we believe that the new public media altered the way architecture was discussed, understood, and ultimately built. Secondly we suggest that the 19th century city accommodated public discourse in new ways, and that there are interesting and overlooked reci procities between the built environment and public discourse in this period. By studying selected architectural debates played out in the public press (e.g. the 1857 competition for a Norwegian Parliament building) we examine the way architecture in the m odern period becomes a site for cultural negotiation and exchange through printed media. A multidisciplinary project, The Printed and the Built is based at the Oslo School of Architecture and Design, in collaboration with scholars from the University of Oslo, Museum of Cultural History, National Museum of Art, Architecture and Design, and several international institutions. The project involves two PhDs and a Post doc, as well as AHO Master students.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder