Tilbake til søkeresultatene

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

East Greenland Ice: Constraining the extent and effects of the Earths largest ice and freshwater pathway

Alternativ tittel: Øst-Grønlandisen: Rekonstruksjon av endringer og effekter av verdens største is og ferskvannsbelte

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektnummer:

231531

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2017

Geografi:

Havisen i Arktis krymper. Det skyldes ikke bare med oppvarming og smelting, men også eksport av havis gjennom Framstredet som er passasjen mellom Nord-Grønland og Svalbard. Med utgangspunkt i de nyere endringene, undersøker "EastGreen" prosjektet havisen og ferskvannsbeltet langs Øst-Grønland i et langtidsperspektiv. I prosjektet er det overordnet målet å rekonstruere og forstå fortidsklima ved Øst-Grønland opp til 12.000 år tilbake i tid (Holocenen), for å sammenligne dagens situasjon med tidligere varmeperioder. Denne målsetningen oppnåes med å sette sammen og analysere et omfattende datasett av paleoklimatiske observajsoner fra regionen. Det består hovedsakelig av tidsserier avleddet av marinkjerner fra fjorder og kontinentsøkkler rundt Grønland, sammen med tidsserier fra iskjerner fra Grønlandsisen, innsjøsedimenter og andre typer bevis fra geologiske-glasiologiske arkiver. Resultatene fra prosjektet gir innsikter i havisens respons på fremtidig oppvarming, sammen med tilsvarende effekter om havsirkulasjon og Grønlands utløpsbreer. Vår analyse av Holocene endringer i havisen viser at tidligere varme perioder - særlig rundt 6-8000 år siden - hadde sterkt redusert havis, ca. tilsvarende det som forventes for framtidige klimaendringer. Vår forskningsresultater fokuserte på de siste to tusen årene tyder på en ekstrem og brå økning av arktisk sjøis langs hele Øst-Grønlandsstrømmen på 1300-tallet ved begynnelsen av den lille istid på 1300-tallet, noe som sammenfaller med bortfallet av de norrøne kolonier i sørvest Grønland. Vi har også oppdaget hvordan sjøisen påvirker marine isbreene. Basert på analyse av maringeologiske, historiske og instrumentelle tidsserier viser vi at det er ikke bare varme forhold men også kalde forhold inkludert mer sjøis som kan føre til mer isfjell kalving fra de store utløpsbreene på sørøst-Grønland.

This research is focused on constraining and understanding the East Greenland Ice, which is the immense belt of sea ice that emanates from the Arctic Ocean through Fram Strait. The motivation for the research are the recent apparent changes in sea ice and terrestrial ice. These findings are based on observations spanning a few decades, such that a long-term paleo perspective is clearly needed. Fragmentary evidence from disparate individual paleo records is suggestive, though there are many uncertainties a nd discrepancies. A comprehensive targeted study of the response of sea ice and ocean conditions in the East Greenland Current and the marine margins of Greenland during Holocene warm periods is clearly warranted. The research objectives issues will be e xplored via a multi-proxy analysis of geographically dispersed paleo records, comprised primarily of existing records from marine cores taken from shelves and fjords around Greenland, as well as other paleo evidence (e.g., lake sediment records, temperatu re history from ice cores and paleo glacial records) indicative of land- and sea-ice conditions around the margins of Greenland. EASTGREEN is an international, multidisciplinary effort that will leverage a number of recently developed new paleo records.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek