Tilbake til søkeresultatene

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Konferansen IRIS/SCIS 2013: Information Systems Research Seminar in Scandinavia og Scandinavian Conference of Information Systems.

Tildelt: kr 49 999

Konferansen IRIS: Information Systems Research Seminar in Scandinavia ble startet for 36 år siden i Finland for å tilby PhD-studenter en arena for diskusjon av egen forskning med seniorer fra de skandinaviske landene. Den årlige konferansen ble etterhvert arrangert av andre universiteter i andre land. Mange PhD-studenter har IRIS som sin første forskningskonferanse, og mange IRIS-artikler blir senere bearbeidet og publisert i tidsskrifter. For 4 år siden ble det etablert en mer tradisjonell konferanse med strengere peer review som skal gå i parallell med IRIS: Scandinavian Conference of Information Systems. Tanken var å trekke fler seniorer til en konferanse med lavere akseptanserate. Selv med kombinasjonen IRIS/SCIS er dette ikke den mest prestisjetunge -- og prioriterte -- konferansen, og det er derfor viktig at konferanseavgiften er lav. Det er også vanskelig å få sponsorer til konferansen, og vi søker derfor forskningsrådet om støtte som skal brukes til å redusere konferanseavgiften slik at flere PhD- studenter kan delta. IRIS og SCIS er en viktig arena for nye PhD-studenter å bli introdusert i et forskningsmiljø og for å vedlikeholde et skandinavisk forskningsmiljø innenfor informasjonssystemer. Konferansens tema endres fra år til år og farges av ar rangørene, og i år er det "Digital Living" som er temaet inspirert av forskningsprosjekter ved IfI (alle VERDIKT): "Autonomi og automatisering i et informasjonssamfunn for alle" "KINT: Fra lokale gjennombrudd i kunnskap til integrasjon i medisinsk praksi s" "REACH: Responsive Architectures for Innovation in Collaborative Healthcare Services" "RHYME: improving health and life quality for persons with severe disabilities, through use of co-creative tangibles" "GenAp app: genetic analysis platform project" Konferansen gir en god ramme for presentasjon av vår forskning og våre forskere.

Budsjettformål:

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT