Tilbake til søkeresultatene

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Historiedagene 2014

Tildelt: kr 0,15 mill.

Historiedagene 2014 er en konferanse som vil gå over tre dager, 20. - 22. juni 2014. Den vil bli arrangert i Georg Sverdrups hus på Blindern i Oslo som et samarbeid mellom HIFO(Norske historikerforening) og IAKH (Institutt for arkeologi, konservering og h istorie. Konferansen åpner med en hovedsesjon med inviterte forelesere, deretter følger et rikholdig program med plenum og parallellsesjoner. Fagmiljøene inviteres til å sende inn forslag til sesjoner. Endelig program vil være klart i desember 2013. Ho vedtema for Historiedagene 2014 vil være Grunnlovsjubileet. Alle 1814-prosjektene som er finansiert via forskningsrådets GRUNNLOV-program vil få mulighet til å presentere sine prosjekter med kommentatorer og påfølgende debatt. Som en del av det faglige p rogrammet vil det også bli arrangert ekskursjoner med foredrag og omvisning til Eidsvoll, Moss, Folkemuseet, Bogstad m.m.

Budsjettformål:

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Finansieringskilder