Tilbake til søkeresultatene

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Spillexpo - En samlende arena for konsumenter og fagmiljøet innen spill- og teknologi i Norge

Tildelt: kr 49 999

Spillexpo 2013 er oppfølgeren til Spillexpo 2012, den første dedikerte spillmessen på norsk jord. Spillexo 2013 vil ha en bred publikumsprofil og være et samlende organ for det norske spillmiljøet. Inspirasjonskilden for messen er storheter som E3-messen i Los Angeles, svenske Gamex og tyske Gamescom. Gamex i Sverige gjester hvert år mer enn 25.000 mennesker. Et klart delmål er å stimulere til etablering av nye bedrifter og styrke eksisterende næringsliv innenfor tilstøtende og relevante bransjer. Spil lexpo vil ha en markert internasjonal profil. Messen har allerede signert verdens største spillutviklingsselskaper som Sony Playstation, Electronic Arts, Activision Blizzard og Nintendo som utstillere. De internasjonale utstillerne vil også stille talsper soner og teknologieksperter til Spillexpos rådighet i paneldebatter og workshops. Spillexpos målgruppe er todelt: 1. Det generelle spillpublikum, i hovedsak gutter og menn i alderen 12-40 år. Det vil også være et sterkt fokus på å tiltrekke jenter og k vinner. Dette søkes oppnådd blant annet ved å ha fokus på sterkt jenteinspirerte spill og sosiale aktiviteter. 2. Det norske fagmiljøet for spill i Norge. Disse vil presenteres for et separat område på messen (med aldersgrense), hvor fokuset vil være på paneldebatter, foredrag og workshops. Det forventes i overkant av 15.000 besøkende til den andre installasjonen av norske Spillexpo. Spillexpo 2012 ble gjestet av 10.000 besøkende og ble dekket i et tyvetalls publikasjoner, deriblant NRK, ITavisen, Aften posten, m. fl. Spillexpo 2013 vil invitere norske og internasjonale foredragsholdere, utstillere, kulturpersonligheter og det generelle spillpublikum. Messen vil markedsføres ved hjelp av en markedsføringspakke til en verdi av 3 mill. NOK, blant annet i VG og øvrige aviser, TVNorge, på radio, på internett og i sosiale medier, samt via pressen ved pressemeldinger. Spillexpo vil avholdes ved Norges Varemesse i Lillestrøm i perioden 2-4. november 2012.

Budsjettformål:

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT