Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Smarte skip - gjennom kombinasjon av datainnhenting, simulering og avansert teknologi

Tildelt: kr 0,15 mill.

Med "smarte skip" menes her skip som kan gi beslutningstakere om bord nye muligheter for å ta de riktige beslutningene. Tradisjonelle sensor- og måledata for posisjon, vind, bølge, propulsorer, vinsjer, kraner osv. kombineres med avanserte simulatormodell er, historiske data og intelligente/smarte læringsteknologier for å kunne øke operasjonell effektivitet og sikkerhet. Ved å gi det operative personellet slik beslutningsstøtte vil man oppnå: - Sikkerheten om bord vil øke. - Operasjoner offshore bli gjenn omført med lavere risiko og færre kritiske hendelser. - Drivstoffeffektiviteten forbedres og utslipp reduseres (miljø). - Skipets operasjonelle effektivitet og tilgjengelighet vil øke grunnet forbedrede hjelpesystemer. - Både reders og utstyrsleverandøren s konkurransekraft vil forbedres betydelig. De endelige målsettingene til et hovedprosjekt vil avhenge av resultatene i forprosjektet, deriblant hvilke bedrifter som blir med i konsortiet. De mest sentrale utfordringene i forprosjektet vil være å etable re et prosjekt med et konsortium og innhold som gjør det mulig å skape størst mulig gjensidig nytte for bedriftene, selv om disse kan være konkurrenter i en del sammenhenger.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2