Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

CESSDA

Tildelt: kr 72,0 mill.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Temaer og emner

Velferd, arbeidsliv og utdanningVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierKulturSamfunnets kulturelle grunnlagPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familieLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPortefølje Utdanning og kompetanseIKTPortefølje Demokrati, styring og fornyelseVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgLTP2 VelferdstjenesterInternasjonaliseringLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetLTP2 Fornyelse i offentlig sektorVelferdMigrasjon, innvandring og integreringKulturKultur og naturUtviklingsarbeidPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP2 Utdanning og livslang læringLTP2 Demokrati, styring og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagPortefølje Muliggjørende teknologierGrunnforskningPortefølje Velferd, kultur og samfunnPolitikk- og forvaltningsområderVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningKulturVitenskap og samfunnUtdanningUndervisning og læringKulturSpråk, medier og kommunikasjonAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingKulturPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringLTP2 ForskningsinfrastrukturForskningsinfrastrukturVelferdLevekår og befolkningsutviklingLTP2 IKT og digital transformasjon