Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

CESSDA

Tildelt: kr 72,0 mill.

Aktivitet:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderIKTPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetLTP2 VelferdstjenesterInternasjonaliseringIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidUtviklingsarbeidVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rollePortefølje Utdanning og kompetanseLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familiePortefølje Velferd, kultur og samfunnLTP2 IKT og digital transformasjonVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgKulturSamfunnets kulturelle grunnlagVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingForskningsinfrastrukturLTP2 Demokrati, styring og forvaltningLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonKulturSpråk, medier og kommunikasjonKulturKultur og naturGrunnforskningPolitikk- og forvaltningsområderVelferdLTP2 Utdanning og livslang læringVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingLTP2 Fornyelse i offentlig sektorKulturVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningVelferd, arbeidsliv og utdanningPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningVelferdLevekår og befolkningsutviklingVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningLTP2 ForskningsinfrastrukturAnvendt forskningLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierUtdanningUndervisning og læringPortefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningKulturVitenskap og samfunnVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringVelferdMigrasjon, innvandring og integrering