Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

CESSDA

Tildelt: kr 72,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

232290

Prosjektperiode:

2013 - 2022

Organisasjon:

Geografi:

Aktivitet:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Utdanning og livslang læringIKTLTP2 VelferdstjenesterPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familieLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgLTP2 IKT og digital transformasjonPolitikk- og forvaltningsområderPolitikk- og forvaltningsområderVelferdLTP2 Demokrati, styring og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningKulturKulturSpråk, medier og kommunikasjonKulturKultur og naturKulturVitenskap og samfunnForskningsinfrastrukturVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningPortefølje Utdanning og kompetanseVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingKulturSamfunnets kulturelle grunnlagVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringUtviklingsarbeidInternasjonaliseringLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetAnvendt forskningPortefølje Velferd, kultur og samfunnPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidVelferdMigrasjon, innvandring og integreringLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetUtdanningUndervisning og læringIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringGrunnforskningPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningLTP2 Fornyelse i offentlig sektorLTP2 ForskningsinfrastrukturVelferdLevekår og befolkningsutvikling