Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

CESSDA

Tildelt: kr 72,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

232290

Prosjektperiode:

2013 - 2022

Organisasjon:

Geografi:

Aktivitet:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Temaer og emner

Velferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringGrunnforskningKulturSpråk, medier og kommunikasjonKulturKultur og naturVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetVelferd, arbeidsliv og utdanningKulturVitenskap og samfunnLTP2 Utdanning og livslang læringAnvendt forskningKulturVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenIKTLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetInternasjonaliseringUtviklingsarbeidPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapLTP2 ForskningsinfrastrukturIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningLTP2 VelferdstjenesterPortefølje Muliggjørende teknologierVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidForskningsinfrastrukturPortefølje Velferd, kultur og samfunnPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familiePolitikk- og forvaltningsområderLTP2 Demokrati, styring og forvaltningPortefølje Utdanning og kompetansePolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringKulturSamfunnets kulturelle grunnlagLTP2 Fornyelse i offentlig sektorVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringPolitikk- og forvaltningsområderVelferdVelferdLevekår og befolkningsutviklingUtdanningUndervisning og læringVelferdMigrasjon, innvandring og integrering