Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Carbon Capture in Molten Salts

Tildelt: kr 4,9 mill.

Mål: Å utvikle en ny metode for å rense avgasser for CO2 med påfølgende frigjøring av ren CO2 for transport og lagring. Prosjektets hovedmål er å finne ut hvordan vi kan få ned temperaturen, beholde effektiviteten og samtidig senke energiforbruket i denne spesielle prosessen. Teknisk innhold: Å fremskaffe fundamentale fysikalsk-kjemiske data for prosessen som er helt nødvendige for beregning og konstruksjon av prosessutstyr. Dette inkluderer fasediagrammer, studier av kinetikk, følsomhet for forurensinger, miljøaspekter. Merverdi av prosjektet: Legge basis for konstruksjon av et demonstrasjonsanlegg. Forskningsutfordringer: Høye temperaturer, aggresive kjemiske forbindelser, materialvalg, varmeoverføring. Resultater framdrift så langt: Miljøutfordringer knyttet til mulig dannelse av dioxin og furan er studert med konklusjon at dette ikke forekommer. Studier av mulig reaktivitet mot vann og svovel er foretatt med konklusjon at det er viktig å holde temperatur så lav som mulig ved absorpsjon samt at SO2 renses av prosessen. Varmeoverføring ved desorpsjon har vist seg å være et nøkkelutfordring.

The project aims to further develop a method for extracting CO2 from diluted gas mixtures at elevated temperatures employing molten salt based liquids as sorbents. Rapid gas-liquid reactions has been shown to ensure high efficiency and selectivity absorb ing CO2 within a wide composition range. The project will address specified issues of fundamental character with key impact on the process´performance and applicability. Of these, the most challenging will be establishing the optimal content of active i ngredients in the liquid. Fundamental knowledge about phase diagrams in the relevant chemical systems will be assessed as well as understanding of the process kinetics. Knowledge about these issues is needed for taking the process to the pilot scale.

Aktivitet:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering