Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Follow the money: the role of cross-border networks in natural resource extraction, stolen assets recovery and tax havens and capital flows

Alternativ tittel: Følg pengene: nettverk, naturressurser, skatteparadiser

Tildelt: kr 7,2 mill.

Natur ressurser er en inntekstskilde av stor betydning for en rekke afrikanske land. Samtidig strever disse statene med å få på plass det institusjonelle rammeverket som er nødvendig hvis de både skal få de inntektene de har krav på og for at utviningen skal finne sted på en kommersiell, miljømessig og sosialt ansvarlig måte. Dessverre er det slik at Afrika taper større inntekter som følge av kapital flukt enn hva kontinentet mottar i bistand. Dette har ført til økende oppmerksomhet rundt fenomenet kapital flukt, men til nå har denne forskningen i liten grad fokusert på samhandlingen mellom det internasjonale nivået og det nasjonale nivået og de grenseoverskridene nettverkene som muliggjør dette. Dette forskningsprosjektet har derfor studere i detalj disse nettverkene og deres involvering i utvinning og transport av naturressurser og andre typer kapital på tvers av nasjonale grenser. Dette er en type uformell og til tider også ulovlig og dermed kriminell virkksomhet som har vært gjenstand for reguleringstiltak som bare delvis har fungert. Basert på våre funn fra både naturressurser og andre typer kapital finner vi at en årsak til dette er at man ikke i tilstrekkelig grad har tatt høyde for hvordan denne type virksomhet er organisert og hvordan den også ofte er forankret både utenfor og inne i staten. Basert på dette modellerer vi denne type virksomhet som aktivitet som er organisert, men uten at det er en formell organisasjon tilstede. Dette betyr at våre funn gir støtte til modell av av uformell eller ulovlig aktivitet som består av noder og nettverk istedenfor den mer hierarkiske kartell modellen som ofte antas stå bak denne typen uformell eller ulovlig aktivitet. Alt feltarbeid i nå avsluttet og vi regner med at de siste publikasjonene fra prosjektet som stammer fra et samarbeid med Universitetet i Bukavu, DR Kongo vil komme ut i løpet av 2018 og tidlig 2019. Prosjektet har også dratt nytte av SkattJakt nettverket og spesielt økt samarbeid med CMI. Dette samarbeidet vil fortsette.

African countries seeking to regulate extractive industries and prevent illicit flows through cross-border networks therefore face the combined challenges of constraints on administrative capacity and the prospects of rent-seeking behaviour among politica l elites. However, the scholarly literature still contains little research on the interactions between national and international economic actors that reinforce these challenges. The proposed research will therefore examine the formal and informal regulat ion of cross border flows of natural resource wealth, with a particular emphasis on the cross-border networks that are at the heart of much of the illicit flows in and from the continent. The proposed research will be organised in the three following work packages (WP). 1) Cross-border networks and minerals trade in Eastern DR Congo; 2) Stolen assets recovery and the role of cross-border networks, and 3) Capital flights to tax havens in East Africa.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NORGLOBAL-Norge - Global partner