Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Democratisation, Political Participation, and Gender in Malawi

Alternativ tittel: Demokratisering, politisk deltakelse og kjønn i Malawi

Tildelt: kr 4,5 mill.

Dette prosjektet har undersøkt muligheter og hindringer for kvinner til å øke deres politiske engasjement i Malawi. Vi har undersøkt effekten av kvinnerepresentasjon i tre arenaer hvor politikk spilles ut; den utøvende makt (presidentens kontor/regjeringen), parlamentet/lovgivende forsamling, og de politiske partiene. Det viktigste resultatet av prosjektet er en bok med tittelen "Women in Politics in Malawi", med to redaktører (Inge Amundsen og Happy Kayuni), trykt i Malawi og utgitt i fellesskap av University of Malawi og CMI i september 2016. Blant de viktigste funnene (rapportert i boken, i første rekke), er det faktum at Malawi scorer lavt på kvinnelig representasjon i politikken. Ganske bekymringsfullt i denne sammenheng er nedgangen i kvinners representasjon i parlamentet som en konsekvens av 2014 valget og den såkalte "Joyce Banda effekten"; den falt ned fra 22,3 prosent i 2009 til bare 16,7 prosent. Hvis tidligere økning hadde fortsatt med uforminsket styrke (dvs. 5,5 prosent økning per valg, som var gjennomsnittet i 1994-2009, uten 2014-tilbakeslaget), ville kvinnerepresentasjonen i parlamentet ha nådd en tredjedel i 2019 og full 50-50 balanse i 2034. Nå, med tilbakeslaget, er utsiktene er langt dystrere. Antallet kvinner i regjeringen har også vært svakt økende siden 1994 da Malawi fikk et demokratisk styresett, inntil den siste nedgangen. For eksempel var kvinners representasjon i regjeringen i juni 2008 på 20 prosent, mens den i juni 2009 var på hele 23,8 prosent, noe som medførte at Malawi var over gjennomsnittet i regionen med hensyn til kvinnerepresentasjon på regjeringsnivå. Imidlertid har den sittende regjering et mye lavere tall; regjeringen fra august 2015 under President Mutharika har bare tre kvinner av 20 (en fra hver av Malawis tre regioner), som bare er 15 prosent. Også når det gjelder lokal politikk (Malawi vedtok desentralisering i 1998) har kvinneandelen vært lav. Med det første lokalvalget i 2000 var kvinnerepresentasjonen på 8,1 prosent, og med valget i 2014 økte tallet til 13,4 prosent. Dette er en betydelig økning, men likevel langt under SADC?s gjennomsnitt på 24 prosent. Denne svake representasjon skyldes en rekke faktorer. Selv om det juridiske rammeverket som regulerer kvinners deltakelse i politikken er ganske godt utviklet (opp til internasjonale standarder), har lover og retningslinjer ikke klart å innlemme likestilling og ikke-diskriminering prinsipper på en konsekvent måte. Det er også en særlig juridisk svakhet: loven om politiske partier stiller ingen krav om likestilling (et minimum antall kvinnelige medlemmer eller kandidater) som en betingelse for parti-registrering. Det er en gåte at kvinners representasjon i Malawis parlament gikk ned med valget i 2014, til tross for at folks holdninger til kvinnelige politikere ikke var svekket ifølge ulike meningsmålinger. En forklaring på dette kan være metodisk (for eksempel forteller tesen om den såkalte "sosiale ønskelighet" oss at respondentene i opinionsundersøkelser har en tendens til å gi de svar de tror intervjueren ønsker eller som er sosialt akseptable), men i utgangspunktet var det særlig faktorer som 'Joyce Banda effekten' og 'cashgate' skandalen som gjorde utsaget. Videre hadde det faktum at Joyce Banda var kvinne, en effekt. Ved hjelp av en vidt sirkulert politisk kampanje-video som eksempel, som portretterte Banda i svært arkaiske, patriarkalske og negative termer, fant vi at kvinner blir bedømt etter en "annerledes målestokk". Bruken av symboler og metaforer portretterte Banda som en hyene, som en slange i gresset, som en ku (som ikke kan trekke en vogn), og som søppel som skal "kostes ut". Hennes feil og mangler ble tilskrevet hennes kjønn. Behovene for utvikling i sine hjemmeområder var det som motiverte kvinner til å stille til lokalvalgene i 2014 lokalvalg. Mangelen på drikkevann, mangelen på inntektsbringende aktiviteter for kvinner, tidlige ekteskap av jenter og andre kvinners interesser var viktig. Men når de ble valgt inn var kvinnenes representasjon i diverse komiteer svært lav og de nådde sjelden lengere enn til vise-formenn i komiteene i kommunene, og de var uerfarne og slet med å takle kravene til politiske verv. Andre viktige faktorer for kvinner å stå frem og stille til valg er støtte fra ektefeller og tradisjonelle og religiøse ledere, og eksponering for utviklingsprosjekter, frivillige organisasjoner og kommunale institusjoner. Kvinner står også overfor en rekke negative faktorer, som for eksempel konkurransesituasjonen og korrupsjonen i politikken. Dessuten er det "dørvoktere" i partene (mennesker med makt i partiet, vanligvis partiledere og sekretærer) som i siste instans bestemmer kvinners inntreden i politikken. Disse kan fremme, men også hindre kvinners kandidatur.

This project is motivated by the need to better understand what promotes women's participation in politics and the possible effects of women's participation in different political arenas. The challenge to women participation in Malawi is the oscillating process of democratisation. The country experienced a substantial process of democratisation when multiparty elections were introduced in 2003-04, but the country has later experienced significant pressures in the direction of presidentialism, limited po litical competition, weakened checks and balances, and reduced accountability. What are the obstacles to and prospects for women's increased political involvement in Malawi? The project proposes to investigate the impact of three forms of representation , within three 'arenas' where politics is played out. We will present the numbers and analyse the trends and patterns of women representation; we will examine how female representation affects the policy process and outcomes; and we will study the attitud es towards women in the public sphere. This will be done in the three political arenas of executive/government, parliament/legislature, and within the political parties. While the point of departure for undertaking this study is firmly anchored in the Ma lawian empirical context, the research is also motivated by the broader trends in the scholarship on women in politics and an effort to understand the consequences of women's representation by focussing on substantive ('acting for') and symbolic ('role mo delling') representation. The methodology will basically be qualitative, like process-tracing of pro-women legislation and semi-structured interviews with key actors, official documents, reports, evaluations, newspaper articles and secondary literature. Also quantitative techniques like perception surveys will be used to investigate the effect of female representation on attitudes towards gender, and voting patterns in parliament.

Budsjettformål:

NORGLOBAL-Norge - Global partner