Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Robust regulatory regimes? Defenses against major accidents

Alternativ tittel: Robust regulering II Forsvar mot Storulykker

Tildelt: kr 8,0 mill.

Formålet med prosjektet har vært å evaluere, sammenligne og vurdere rollen risikoregulering og risikostyring har for å forebygge store ulykker i olje- og gassindustrien. I prosjektperioden har prosjektgruppen videreutviklet et flerfaglig perspektiv på risikoregulering der juridiske, teknologiske, regulatoriske og atferdsmessige og sosiologiske perspektiver inngår. Prosjektet har bidratt med resultater til et lite utviklet forskningsfelt. Det er mange enkeltstudier som omfatter risikoanalyse, sikkerhetsforskrifter, sikkerhetskultur osv., men ikke studier som binder sammen politikk, styring og risikoatferd eksplisitt. Mangel på komparative studier gir også gode argumenter for å fortsette å støtte slike undersøkelser. Et av hovedmålene med prosjektet har således vært å styrke den flerfaglig tilnærming ved å kombinere og integrere elementer fra risikoanalyse med organisatoriske teorier og samfunnsvitenskapelige metoder, dvs. intervjuer og dokumentanalyse. Publikasjonene fra prosjektet og doktorgradsavhandlingen som er utført i prosjektet, er viktige skritt i en slik retning.

-

The Robust regulation project (Lindøe, Baram & Renn 2014) provides a state of the art in understanding offshore risk regimes. The project has clearly documented that offshore oil and gas industry is characterised by a complex actor-network involving the o il companies, their supply chain on the upstream design and purchase side and on the downstream operations and maintenance subcontracting side, their workforce and its unions, the customers for the oil and gas, but also the public, the regulator and vario us interest and pressure groups. Norway is the most explicit and articulate in placing its tripartite structure as one of the key foundations of its regime. For the Norwegian regime there have been a number of threats to the equilibrium of the tripartit e process, the balance of power within those interactions. The disturbance of the balance led to union activism and conciliation by the regulator who restored the balance partly by threatening the employers with a return to prescriptive regulation. Differ ent views among employers and unions of the risk level was resolved by initiating the RNNS project to bring in independent researchers to study the risks and trends and establish sufficient consensus. Through this project we will further develop the inte rnational research group with cutting edge knowledge of risk regulations, risk governance and organizational accidents in the petroleum industry by comparing regimes in Norway, UK, US and Australia.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum