Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Next Generation Subsea Inspection, Maintenance and Repair

Alternativ tittel: Neste generasjon Subsea inspeksjon og vedlikehold

Tildelt: kr 15,7 mill.

Visjonen til NextGenIMR har vært å bidra til å løse utfordringer knyttet til økt grad av autonomi i undervannsoperasjoner. Dagens undervannsoperasjoner krever skip med mannskap, og gode værforhold. I fremtiden vil havoperasjoner være smartere, sikrere og billigere. Det betyr operasjoner uten støtte fra overflate fartøy og undervannsfarkoster som kan løse oppgaver på egen hånd. Disse kan være stasjonert på havbunnen eller fraktes ut ved behov. Det innebærer risiko å ha undervannsfarkoster som jobber autonomt nær subseastrukturer. Det er derfor kritisk å kjenne eksakt posisjon til farkostene. NextGenIMR har utviklet algoritmer og metoder som effektivt beregner eksakt posisjon og orientering av undervannsfarkosten under operasjoner. Prosjektet har også utviklet og demonstrert teknologi som gjør det mulig å sømløst veksle mellom fjernstyring og autonome funksjoner under en operasjon. Farkoster nær strukturer innebærer risiko og det er utviklet nye metoder for risiko håndtering. Prosjektet har publisert mere enn 20 internasjonale vitenskapelige artikler, utdannet mer enn 15 master studenter og 3 med dr.grad. Itillegg er en kort film om prosjektet publisert på: https://www.youtube.com/results?search_query=nextgenimr

This project will develop novel integrated sensor platforms with robust perception methods and collision-free motion planning algorithms for subsea inspection and light intervention operations. The project will also focus on subsea factory design. The pro ject will especially address autonomous platforms but results will also be applicable to cable connected ROVs that will shift from manual to automatic control with autonomous functions. Advances in sensor technology, communication, ICT architecture design , localization methods, robotics and task-planning opens new possibilities to bridge the gap between manual control and autonomy. The project will combine and integrate novel concepts for sensor platforms, advanced localisation and perception methods base d on vision and acoustic sensors and collision free path planning and high-level task planning for autonomous services. NextGenIMR results will be tested, verified and demonstrated in full scale test beds available to the project. Subsea processing is the factories of the future for the oil and gas industry will constitute complex installations including pump stations, compressors, storage tanks etc. Next generation of tools and sensor platforms may be situated on the sea floor in garages next to the fact ory in an on demand state. Maintaining high regularity with such complex subsea systems requires reliable installed equipment, but also efficient ways for inspection, condition monitoring and early detection of equipment fault. The project will address a number of research challenges related to future subsea inspection and light intervention i) collision avoidance subject to false sensor signals and communication delay, ii) high precision relative navigation and localization subject to signal disturbances and fouling, iii) path planning based on real-time sensor data in uncertain environments and iv) subsea template design for autonomous interventions.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum