Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Barents Sea Paleozoic basement and basin configurations

Alternativ tittel: Sedimentbasseng og jordskorpestrukturer i Barentshavet

Tildelt: kr 12,3 mill.

Fokus og hovedmålene av Prosjektet BarPz har vært å forstå den Paleozoiske bassengstrukturen i vestlige Barentshav og å øke forståelsen av storskala prosesser som har ført til flerfase Paleozoisk bassengdannelse i vestlige Barentshav. Prosjektet er svært relevant for petroleumsleting i Barentshavet. Seismiske data ble insamlet sommeren 2014 i det vestlige Barentshav. To unge forskere (1 PhD / 1 post dok) har arbeidet med de seismiske data og har integrert dette med eksisterende tilgjengelig informasjon. En post doc har arbeidet med 3D modellering av kontinental skrå ekstensjon som i det vestlige Barentshav. Stipendiat Iselin Aarseth har fullført sin PhD ved Universitetet i Bergen i 2018. Hovedfokus av hennes prosjekt har vært å prosessere og tolke de seismiske profiler samlet i Barpz (publisert i Tectonophysics 2017 og i preparasjon). Hennes arbeid angir plasseringen av den Kaledonske sutur i det vestlige Barentshavet, det sørlige omfanget av Barentsia mikroplaten, og områdets viktigste bassengtrender. Forskning ved postdoktor Alexey Shulgin (UiO)(Geophysical Journal International 2018 og flere artikel i forberedelse) har fokusert på et kompositt marin / land vidvinkel seismisk profil BAR-12 i tidligere omstridt område langs den norsk-russiske grensen, gir informasjon om sedimentære basseng og jordskorpens struktur; oppløser den komplekse jordskorpestrukturen under Fedynski høyden; viser til store volumer av karbonifære sedimentære lag; et høy hastighet skorpe domene under Varanger Peninsula som antagelig representerer en uavhengig tektonisk blokk; og betydelig magmatisk intrusjon av skorpen. Forskning ved Post doc Guillaume Duclaux (UIB) har fokusert på å bruke 3D modeller av skrå ekstensjon bassengdannelse som observert i vestlige Barensthav. Hans forskning viser en preferensiell dannelse av ortogonale normale forkastningsstrukturer med kompleks kobling under kontinental skrå ekstensjon. Resultatene er forberedt for publisering i Earth and Planetary Science Letters og Journal of Geophysical Research.

The project has generated new insights into the Paleozoic basin configuration in the Western Barents Sea formed in a 3D oblique rift context. The seismic data acquired has helped to resolve competing hypotheses on basin structure and suggests that the NW oriented structures represent the inherited Caledonian mountain belt front, whereas Paleozoic rift structures have a mostly NE-SW trend. 3D forward models provide fundamental insight into factors controlling oblique extension and basin formation. We have also used and developed new methods (e.g. 3D numerical modelling) and have trained a new generation of researchers in subsurface analysis, numerical modelling, and integrated basin analysis. 2 of the researchers that have completed their postdoctoral research have found further employment in academia. We have successfully applied for further research funding (e.g. from industry). Our results are communicated to and applied by industry to exploration in the Western Barents Sea.

The proposed project focuses on understanding Paleozoic basin structure in the West Barents Sea region. The main goal of the project is to increase understanding of large-scale processes responsible for multi-stage Paleozoic sedimentary basin formation in the Western Barents Sea. The main gaps in knowledge on the tectonic and sedimentary development of the West Barents Sea will be addressed by acquisition of new data for revealing the deep crustal structure, analysis of sedimentary basin fill, integrated with 2D and 3D numerical modeling. Special attention will be paid to understand the role of pre-existing structure on Paleozoic basin evolution and consequences for thermal history will be addressed. The study will have a strong regional focus using data from the SW and Central Barents Sea region. The proposed project (BarPz) is highly relevant for the PETROMAKS2 program and call for proposals and relevant programs. The project has special significance in regard to the strategy document Oil and Gas in th e 21st century (OG21-TTA2), which explicitly prioritizes exploration and basin studies on the Norwegian continental shelf, and the current 22th license round on the Norwegian continental shelf with blocks in the western Barents Sea.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum