Tilbake til søkeresultatene

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Professions & Professionalism

Tildelt: kr 75 683

Professions and Professionalism er et open-access tidsskrift som publiserer teoretisk og empirisk forskning på tradisjonelle og nyere kunnskapsbaserte yrker. Tidsskriftet er preget av et mangfold av perspektiver og disipliner. Alle bidrage er vurdert av m inst to fagfeller i tillegg til redaksjonen. Tidsskriftet er forankret i Nordisk nettverk for profesjonsforskning (NORPRO), men har en bred internasjonal profil. Profesjonsstudier er et voksende forskningsfelt i Norden og verden forøvrig, og det finnes få konkurrerende engelskspråklige tidsskrift som utgis jevnlig internasjonalt. Første nummer ble utgitt i november 2011. Tidsskriftet hostes av Læringssenteret ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Plattformen er Open Access Journal at Hioa. Redaktør er J ens-Christian Smeby, professor ved Senter for profesjonsstudier ved HiOA. Redaksjonen har medlemmer fra hele Norden (utenom Island), mens redaksjonsrådet har en bredere internasjonal sammensetting.

Budsjettformål:

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet