Tilbake til søkeresultatene

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Safe food and reduced waste: Optimal use of sanitizers against biofilm in food production premises

Tildelt: kr 0,54 mill.

Noen bakterier, som pseudomonas og stafylokokker er ganske vanlige i matproduksjonsmiljøer etter renhold og den sykdomsfremkallende bakterien Listeria monocytogenes kan etablere seg i miljøet i flere år. Dette prosjektet viste at bakterier fra produksjonsmiljøet kan danne en biofilm som delvis utkonkurrerer Listera. Biofilmene, både blandingsbiofilmer og rene listeriabiofilmer var relativt resistente mot vaske- og desinfeksjonsmidler. Man har lenge trodd at noen bakteriestammer har spesifikke mekanismer som gjør at de overlever framfor andre stammer av samme art. Ut fra resultatene i dette prosjektet bør denne hypotesen revurderes. Helgenomsekvensering ble brukt for å se etter overlevelsesmekanismer i bakterier med høy resistens. Resultatene indikerer at persistens i produksjonsmiljøet er funksjon av evnen til å feste seg i materialer, veksthastighet og materialenes ruhet og ikke sofistikerte molekylære mekanismer hos enkeltstammer. Interessant nok, fant vi at noen matvarer kan inneholde stoffer som hemmer Listeria monocytogenes, men ikke andre bakterier i produksjonsmiljøet. Videre så vi, ved bruk av våre biofilmmodeller, at det kan være mulig å gå over til mer miljøvennlige vaskemidler uten at det går utover effekten.

For most foods, survival, growth and activities of microorganisms are determining for the safety, quality and shelf life. Proper sanitation and hygienic quality of food production premises is a prerequisite to provide customers and consumers with safe and high quality food. Innovations in food production including increased production and consumption of fresh, natural and ready-to-eat foods have revealed new microbial challenges and emphasized the fundamental role of sanitation for reducing the risks of c ross-contamination. Why microorganisms survive sanitation regimes and how sanitation in combination with environmental and microbial factors affects biofilm formation, persistence and elimination is largely unknown. Despite its important role, there is li mited knowledge assuring optimal use and effect of sanitizers in diverse food industries. This project will aim to close important knowledge gaps. The project will identify critical contamination points in food production processes, evaluate microbial and environmental factors of importance for microbial survival/elimination and evaluate cost-effective sanitation strategies, accordingly. Novel technology and methods will enable understanding of key factors for sanitation efficacy under realistic condition s. This will provide basis for targeted and cost-effective sanitation practices and emphasize important factors for microbial control through sanitation in food industry premises.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Finansieringskilder